Pràctica 2

Identificació de les necessitats

Les necessitats específiques de suport educatiu s’identifiquen i s’avaluen considerant el funcionament de l’alumne dins el seu context educatiu, independentment de la seva condició personal i social, amb l’objectiu de proporcionar-li els suports necessaris per afavorir-ne l’aprenentatge en condicions d’equitat.

La descripció de les necessitats de suport educatiu s’ha de basar en les àrees de fortaleses de l’alumne, les competències prèviament adquirides i la modalitat d’aprenentatge més eficaç (visual, auditiva, cinestèsica), els reptes i desafiaments curriculars als quals s’enfronta i les condicions personals o socials que interfereixen en la seva capacitat d’aprendre.

Les discapacitats i els trastorns de desenvolupament han de ser considerats des del model social, abordats des del mateix currículum i dedicant-hi esforços per garantir que l’alumne pot accedir i participar en totes aquelles activitats que resulten imprescindibles per al seu desenvolupament i aprenentatge en societat.

“La diversitat, per a una educació i una escola inclusiva, és una cosa natural i enriquidora i per això cal trobar la manera d'atendre-la de forma adequada, tot potenciant les diferències que ens fan singulars i tot compensant, combatent o anul·lant, si és possible, les desigualtats". (Pere Pujolàs)

"Cada alumne és un i singular, amb les seves habilitats, fortaleses i debilitats o barreres, el professorat ha d'identificar-les per donar la millor resposta i afavorir la presència, la participació i l'èxit de tots". (Climent Giné)

El Departament d'Ensenyament per tal d'ajudar en la detecció i observació de les necessitats específiques de suport, ha elaborat unes guies i instruments, que pretenen proporcionar eines de cara a poder conèixer millor l'alumnat i així poder actuar de forma més sistemàtica i directa sobre les barreres i necessitats.

El professorat és una font molt important en la detecció precoç. L'estimulació i el treball en una bona direcció i des d'edats primerenques, acostuma a donar un bon pronòstic i evolució en molt alumnat amb necessitats específiques de suport.

A continuació us facilitem diverses eines que poden ajudar en l'observació i recollida d'informació que conjuntament amb la col·laboració i cooperació amb els serveis educatius externs, poden proporcionar una bona tasca tant en l'elaboració de la resposta educativa com en la derivació a serveis i suports de la comunitat.

DETECCIÓ DE LA DISCAPACITAT AUDITIVA:

Pautes de detecció de pèrdues auditives