Mòdul 4: Resposta a la intenvenció

"El mestre no pot desitjar en lloc de l'alumne, però pot crear situacions favorables perquè emergeixi el seu desig d'aprendre". (Philippe Meirieu)

Pràctiques

  • Pràctica 1 Alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu
  • Pràctica 3 Personalització de l'aprenentatge: Plans de suport individualitzats i itineraris personalitzats