Pràctica 1

Disseny Universal d'aprenentatge DUA

Als anys 90 Ron Mace de la Universitat de Carolina del Nord, procedent de l'àmbit de l'arquitectura i de la creació de productes, va començar a estudiar i investigar uns principis que poguessin ajudar i garantir un accés per a tothom, amb el lema "eliminar les barreres" i permetre l'accessibilitat. Es va veure que això millorava la vida de tothom, les rampes no sols les utilitzaven els discapacitats físics, sinó que també ajudaven i en feien ús altres persones: gent d'avançada edat, gent que portaven un cotxet, gent amb un carro de la compra…

A partir d'aquesta premissa l'ONU l'any 2006 a l'article 24 sobre la Convenció de discapacitat va definir el DUA (Disseny Universal d'Aprenentatge) "com productes, entorns, programes i serveis que poden utilitzar totes les persones, en la major mesura possible, sense necessitat d'adaptació ni disseny especialitzat". Comprendre i aplicar el DUA ajuda a crear dissenys flexibles que permeten presentar opcions i que es poden personalitzar, això facilita que l'alumnat progressi des del seu punt de partida i no des del que nosaltres ens imaginem que estan. Les opcions per aconseguir-ho poden ser molt variades, els recursos i programacions curriculars també, però han de partir dels principis següents:

  • Proporcionar múltiples maneres de representació, de presentar la informació sobre: el què de l'aprenentatge.

Cada alumne/a percep la informació i la comprèn de diferent manera, uns són més ràpids, altres més visuals, altres més auditius, altres amb lectura de material imprès…

"No hi ha un mitjà únic de representació òptim per a tothom", utilitzar diversitat de mitjans de representació facilitarà la transferència dels aprenentatges i les connexions interiors dels mateixos.

  • Proporcionar múltiples maneres per l'acció i l'expressió de presentar diverses accions per aconseguir els objectius i permetre a l'alumnat expressar de diverses maneres el què han après sobre el com de l'aprenentatge.

"No hi ha un mitjà d'expressió òptim per a tots els estudiants". A un li van bé els materials visuals, un altre prefereix manipular, un altre llegir un text instructiu, narratiu …

  • Proporcionar múltiples maneres de comprometre's de facilitar la motivació interna i externa sobre el per què de l'aprenentatge. Cada alumne/a s'implica de manera diferent en funció dels seus factors neurològics, funcionals, culturals, dels coneixements previs que disposen …etc

"No hi ha un únic mitjà que sigui òptim per a tots els alumnes i per a tots els contextos". Hi ha alumnat que s'engresca amb la novetat i espontaneïtat, altres prefereixen la rutina, a uns els agrada treballar sols, d'altres en grup….

L'aplicació d'aquests principis ajudarà als educadors a dissenyar els currículums amb la finalitat que siguin accessibles per a tot l'alumnat. Model de disseny i planificació tenint present el DUA

Per saber-ne més sobre el DUA, podeu consultar el link

Actualment, a la xarxa a través d'Internet, disposem de molta informació, recursos, programes, extensions dins de Google i Windows… que ens faciliten i permeten proporcionar aquests principis del DUA, aquí us adjuntem alguns d'aquests recursos:

Eines digitals per aplicar en cadascun dels tres principis del DUA

L'equitat i la igualtat d'oportunitats passa per donar-li a cadascú allò que necessita. Si fóssim capaços de flexibilitzar el sistema no farien falta tantes adaptacions curriculars. El professorat ha de ser qui ha de tenir la capacitat per poder flexibilitzar el currículum. La programació de l'aula o diari d'aula ha d'acompanyar el procés d'ensenyament-aprenentatge.