Mòdul 1: De l'escola inclusiva al sistema inclusiu

"L'educació de qualitat és la que aconsegueix allò que és bàsic per a tothom i el màxim per a cadascú". ( Jaume Sarramona)

Pràctiques

  • Pràctica 3 Participació, corresponsabilitat i obertura a l'entorn.
  • Pràctica 4 Un nou enfocament vers un sistema educatiu inclusiu.