Gestió inclusiva de l'aula

En aquest mòdul pretenem fer reflexionar sobre les millors estratègies, tenint en compte els recursos disponibles, per aconseguir una aula el més inclusiva possible. Ens referim a actuacions que utilitza el professorat diàriament a l'aula per a explicar, fer comprendre, motivar, estimular, adaptar i millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge. La planificació d'aquestes actuacions ha de preveure tant el treball competencial com els recursos digitals, tant els suports a la diversitat com la dinàmica de relació del grup,… La selecció de les estratègies presentades en el mòdul es fonamenta en la finalitat de personalitzar i facilitar l'eliminació i reducció de barreres, per apropar el currículum a la diversitat de l'alumnat de l'aula.

Volem començar per unes idees claus sobre la planificació que el professorat ha de realitzar des d'una visió d'aula inclusiva.

A part dels recursos humans dels que ja hem parlat en el mòdul anterior, hores d'ara és del tot imprescindible planificar en funció dels recursos digitals disponibles i que s'incorporaran a l'aula. Us introduirem en l'ús de tecnologies de suport en el marc del concepte d'inclusió digital, amb la finalitat d'eliminar les barreres de l'alumnat amb discapacitat i poder augmentar la seva autonomia.

Abordarem, també, la docència compartida com a model d'ensenyament que contempla l'ús inclusiu dels recursos humans del centre, i que permet apropar-se més a l'alumnat. Per una banda, facilita una major capacitat d'observació, ajuda a innovar i provar nous mètodes de manera compartida… I, per altra banda, facilita la participació de l'alumnat en entorns ordinaris d'aula i la diversitat d'activitats.

Finalment, tractarem les estratègies de relació a aula tant a nivell personal com social, estratègies importants per afavorir un clima afectiu i efectiu pel que fa a la convivència, la cohesió del grup, el benestar emocional, que sabem són facilitadors dels aprenentatges.

Deixarem pel mòdul 4 les estratègies metodològiques i curriculars.

Pràctiques