Inclusió Educativa

En aquest mòdul es tracta d'introduir-vos en el concepte d'educació inclusiva i en l'evolució del marc legal en relació a les necessitats educatives especials.

L'objectiu que es pretén és que aclariu el concepte ampli d'educació inclusiva i pugueu, a la vegada, reflexionar sobre els canvis que tant a nivell de sistema educatiu com de gestió d'aula es poden anar gestant.

La inclusió és un camí que s'inicia per a una millora en les actituds, aptituds, mirades, actuacions…i et convidem a iniciar-lo.

Pràctiques