Introducció Mòdul 6: Èxit educatiu: una acció de corresponsabilitat comunitària

L’èxit educatiu implica l’assoliment d’unes competències bàsiques que es concreten i despleguen en el currículum mitjançant diferents tipus de continguts. L’èxit però, també es configura a partir d’aprenentatges de caire més personal que es desenvolupen en entorns no acadèmics com la família, els amics, les entitats de lleure educatiu.

Pràctiques