Introducció Mòdul 5: Implicació de les famílies

La diversitat de famílies i d'infants és un fet i això requereix, per part dels professionals de l'educació l'adopció d'estratègies diferents per tal d'acollir, atendre i acompanyar aquesta diversitat. Comprendre la diversitat dels universos familiars ens ajudarà a millorar la participació d'aquestes famílies tenint com a base l'equitat per a totes i tots.

Pràctiques