Introducció Mòdul 4:Identitat de múltiples pertinences

L'encaix del concepte de identitat és complex en les societats avançades i complexes d'avui, caracteritzades per l'emfasi en la llibertat individual, el pluralisme, l'heterogeneïtat, el transnacionalisme, el canvi i la innovació permanents i la primacia del mercat. En aquest mòdul abordarem el concepte de identitat com la suma de múltiples pertinences, resultat de diverses identificacions, flexibles i canviants en funció de contextos concrets.Analitzarem quins són, avui dia, els condicionants socials que intervenen en la construcció identitària dels individus, classificarem diferents modalitats identitàries i veurem quin és el procés el seu procés de formació.

Pràctiques