Aprenentatges funcionals


La funcionalitat

Ens podem demanar què ensenyar a l'alumnat amb DI, però la pregunta adequada seria què necessita aprendre?

Si els aprenentatges són funcionals es podran generalitzar. L'aprenentatge funcional i ecològic inclou totes les àrees del desenvolupament, considerant les necessitats actuals i futures de l’alumnat, la família i el centre educatiu. Ecològic pel fet que té en compte l’ambient diari de l’individu i les seves necessitats ja siguin socials, ambientals, econòmiques, culturals, etc. Promou l'autonomia i la qualitat de vida. Fa especial èmfasi en la comunicació i l’aprenentatge d’habilitats per a la vida diària. Procura intervencions naturalistes i significatives tenint en compte l'edat, les habilitats, els interessos i l'entorn. Dóna especial rellevància a les interaccions i destaca la transdisciplinariedat.

Habilitats funcionals

Les habilitats funcionals també es poden anomenar habilitats vitals i no totes formen part del currículum. Aquestes inclouen àrees diverses de vida quotidiana, laboral, relacions socials, etc. Des del centre educatiu més que plantejar quines habilitats acadèmiques i/o funcionals ensenyem, ens caldria planificar com vinculem unes i altres.

Ward, Van de Mark i Ryndak (2006) van parlar de currículum integrat: el contingut acadèmic i el funcional es combinen per satisfer les necessitats individuals de l'alumnat en múltiples contextos.1)


 • L'avaluació de les necessitats de l'alumne es fa tenint en compte els ambients actuals i els futurs.
 • Per a l'avaluació i la planificació cal comptar amb la família i altres persones vinculades (ex: monitors d'esplai) i l'alumne.
 • El contingut acadèmic i funcional que l'alumne i la família necessitin, té prioritat. Els conceptes acadèmics pels quals l'alumne amb DI no té habilitat o no són aplicables per a la seva vida, no és treballen.


Cal identificar les habilitats acadèmiques i funcionals per crear un currículum integrat per poder fer les adaptacions necessàries i aplicar els principis del DUA.Alguns exemples d'habilitats funcionals:

 • Saber utilitzar els diners.
 • Treure diners d'un caixer.
 • Comprar.
 • Fer ús del transport públic.
 • Identificar el contingut d'un envàs.
 • Localitzar els lavabos en un local.
 • Conèixer la programació de TV.
 • Utilitzar el telèfon.
 • Entendre una recepta de cuina i utilitzar les quantitats adequades.
 • Identificar senyals de perill i altres de rellevants.
 • Emplenar un formulari.
 • Utilitzar una llista de la compra.
 • Coneixement i orientació dins l'entorn.
 • Etc.


Utilització de la comunitat

 • Segons la AAIDD fa referència a "les habilitats relacionades amb l'adequada utilització dels recursos de la comunitat, com: viatjar; comprar en botigues, supermercats i grans magatzems; comprar en, o rebre el servei de gasolineres, tallers i botigues de reparació, consultes de metges, dentistes…; assistir a oficis religiosos; utilitzar el transport públic i altres serveis públics com escoles, biblioteques, parcs i zones d'esbarjo, carrers, voreres…; anar al teatre; acudir a altres lloc o esdeveniments culturals. Relacionades amb aquesta habilitat d'utilització de la comunitat hi ha habilitats com: comportar-se adequadament en la comunitat; comunicar eleccions personals i necessitats; la interacció social, i l'aplicació de les habilitats escolars funcionals".


És important que els aprenentatges transcendeixin l'escola i es puguin aplicar en la vida diària. Quan es parla de les habilitats escolars funcionals es fa referència a les capacitats cognitives i les habilitats relatives als aprenentatges escolars que també tinguin una aplicació directa en la vida pròpia. Els objectius i els continguts educatius han de ser rellevants, amb sentit per a l'alumnat, funcionals, adequats a l'edat cronològica, basats en contexts naturals, que promoguin la seva participació activa per tal de possibilitar aprenentatges de futur significatius.

Hem de tenir present que els aprenentatges funcionals no es poden deslligar d'habilitats socials, pautes de comportament i habilitats comunicatives i d'autodirecció, entre d'altres. Per tant, en els processos d'ensenyament i aprenentatge s'ha de poder contemplar aquesta globalitat. L'aprenentatge ha de ser competencial.


L'autodirecció

 
Tot i que l'autodirecció no es podria incloure estrictament dins les anomenades habilitats funcionals, hi té molta relació i s'ha de tenir en compte en la planificació de la intervenció educativa.

 • Segons la AAIDD es tracta d'habilitats relatives a realitzar eleccions personals; aprendre a realitzar un horari o una agenda i guiar-se per la planificació; iniciar activitats adequades a la situació, al context, a l'horari i als interessos personals; acabar les tasques, ja siguin necessàries o que s'han sol·licitat; buscar ajuda quan es necesssita; resoldre problemes plantejats tant en situacions familiars com en situacions noves, i mostrar una adequada assertivitat i habilitats per defensar els seus propis desitjos, opinions i interessos i autodefensa.


=== Algunes idees ===

Una bona manera d'adquirir habilitats funcionals és a través de l'Aprenentatge Servei. L'APS integra l'aprenentatge de continguts, competències, habilitats o valors amb el servei a la comunitat. També es pot entendre que es poden fer serveis comunitaris dins els mateixos centres educatius.


L'aprenentatge servei.
Com fer aprenentatge servei a les escoles

Tallers i racons o el treball per projectes faciliten l'autodirecció i l'aprenetatge sinificatiu. Cal recordar que un mateix tema a l'aula es pot treballar des de diferents nivells. Multinivell

Per mantenir l'equilibri menjo de mercat.

És una activitat educativa que convida l'alumnat d'educació primària i educació secundària obligatòria a acostar-se al mercat.Maleta pedagògica: "De l'hort a casa".

Material educatiu al voltant de la producció alimentària ecològica
1) AAIDD. Discapacidad intelectual. Madrid: Alianza Editorial, 2011, 11a edició, pàg. 281