Mòdul 6: Conviure i habitar el mónAprendre a conviure i habitar el món és fonamental per ser membre actiu de la societat i és un dels puntals per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.

En aquest mòdul es tractaran alguns temes relacionats amb la interacció amb el món físic i les relacions socials. Per viure i conviure en el món és important la descoberta de l'entorn i la interacció i l'aprenentatge entre iguals. Al mateix temps hi ha altres temes que són fonamentals en el projecte de vida de l'alumnat amb discapacitat intel·lectual. Ens referim a l'adquisició dels aprenentatges funcionals, el lleure com a espai de creixement personal i social i el fet de poder gaudir de l’afectivitat i la sexualitat.

Hem inclòs una pràctica sobre els programes de causa-efecte, ja que l'alumnat amb dèficits intel·lectuals greus sovint no mostra interès pel que passa en el seu entorn. Aquests programes miren de captar l'atenció de l'usuari de manera que les persones associïn les seves accions amb la resposta de l'ordinador. L'objectiu és provocar un primer gest intencionat per interactuar amb el món.

Aprendre a conviure i habitar el món vol resumir un àmbit important per a l’alumnat amb discapacitat intel·lectual. És el fet de relacionar-se amb l’altre, d'aprendre amb l’altre, divertir-se conjuntament amb l’altre i, en definitiva, tenir les mateixes oportunitats que totes les persones de la seva mateixa edat amb qui és important que interaccioni.

Pràctiques