Mòdul 5: Competències metodològiques


El repte de l’escola és donar resposta educativa a tot l'alumnat. Aquesta resposta ha d’incloure l’accés als recursos digitals tal com hem comentat al mòdul 3 en relació amb l’autonomia per a l’aprenentatge.

Parlarem de com fer accessibles els recursos digitals que hi ha presents a l’escola, així com poder utilitzar els recursos tecnològics. Les tecnologies per a la l’aprenentatge i la comunicació són un suport rellevant per a l’alumnat amb DI que n’ha de millorar la seva competència. També esdevenen una eina clau per a l'adaptació d'activitats tal com podreu llegir en alguna de les pràctiques i per al tractament de la informació.

La competència que vertebra aquest mòdul inclou, a més del tractament de la informació i de la competència digital, l'aprendre a aprendre i la competència matemàtica, fonamentals per accedir a tots els aprenentatges. Aquestes darreres les podem vincular fàcilment a les habilitats intel·lectuals i tenen components, estratègies i procediments que són nuclears dins les competències metodològiques.

Pràctiques