Lectura Fàcil: lectura accessible

L’accés a la cultura, la literatura i la informació és un dret democràtic que moltes persones troben barrat, a causa de tenir limitades les seves habilitats de llegir i d'escriure.

Els materials de Lectura Fàcil volen eliminar aquestes barreres d’accés i fer possible exercir aquest dret.

Què és la Lectura Fàcil?

Lectura Fàcil


Els materials de Lectura Fàcil són llibres, documents, pàgines webs, etc. elaborats per ser llegits i entesos per persones que tenen dificultats lectores. A la web de l'Associació Lectura Fàcil trobareu un ampli catàleg de llibres i podreu ampliar aquesta informació.

Característiques d’un text de Lectura Fàcil


Principi bàsic:

 • Narrar una història concreta i lògica amb una única línia argumental.

Pautes per al contingut:
 • Descriure els esdeveniments en ordre cronològic.
 • Donar una continuïtat lògica a l’acció.
 • Relatar accions directes, sense excessius personatges.
Pautes per al llenguatge:
 • Evitar el llenguatge abstracte i simbòlic.
 • Emprar un llenguatge senzill, evitant les paraules difícils sense incórrer en el llenguatge infantil.
Pautes per a les il·lustracions:
 • Han de facilitar la comprensió lectora.
 • Han d’harmonitzar amb el text.
En els aspectes formals caldrà vigilar:
 • Utilitzar una sola línia per a cada frase.
 • Text alineat a l’esquerra sense justificar.
 • Poques idees i poques línies per pàgina.
 • La tipografia hauria de ser clara i força gran: fer servir preferentment tipus comuns sense "serif" (també anomenats de "pal sec" o “sense gràcia”) 1)

Recorda

 • Font de lletra: Arial, Helvètica, Antiqua, Univers, Tiresias
 • Per destacar fer servir negreta, mai paraules amb majúscules o cursives.
 • Disposició gràfica clara i atractiva. Marges amples i espaiat generós.
 • Paper blanc i de qualitat:
 • Gràfics en colors.
 • Fotografies ben impreses.

Podeu consultar aquestes directrius de manera més extensa als documents següents:


Portada llibre "Cómo elaborar textos de fácil lectura"

El CEAPAT d’Albacete ha publicat el document “Cómo elaborar textos de fácil lectura” on, de forma molt clara i instructiva, s’expliquen moltes d’aquestes indicacions tècniques.Cómo elaborar textos de fácil lecturaAdaptació de llibres


Títol de l'experiència: Medi per a tothom
Autores: Marta Prats García mprats58@xtec.cat, Laia Jurado Canadell jurado3@xtec.cat

Web: més recursos educatius

Escola Pau Vila – Granollers

 • Escola d’una línia.
 • Ubicada en un barri dels afores de Granollers.
 • Disposa d’una USEE


Justificació

Les autores fan servir l’àrea de coneixement del medi com a eix inclusiu.

Els llibres de treball que sovint es fan servir a les aules, normalment no s’adapten a les característiques d’alguns alumnes:

 • Els continguts són molt complexos.
 • Hi ha molts continguts en una mateixa unitat.
 • Les frases són complexes.
 • La font de lletra no és l’adient.


Amb aquestes premisses les autores plantegen una adaptació dels llibres de coneixement de medi. Aquesta adaptació s’ha fet a CM i CS de primària.

“És més fàcil l’accés als continguts (amb adaptacions)”

El material que utilitza l’alumne és:

 • Llibre de medi del grup classe.
llibre de l'alumne
 • Adaptació del llibre de text.
adaptació del llibre
 • Activitats d’ensenyament-aprenentatge
activitats adaptades
 • Activitats d’avaluació
activitats d'avaluació


 • En tots els casos s’han adaptat els continguts seguint les pautes de Lectura Fàcil.
 • Les imatges que es fan servir són les mateixes que tenen els llibres dels alumnes.


“Hi ha conversa i participació per part dels alumnes”

Els continguts del medi són propers als alumnes, tots els alumnes tenen unes experiències i coneixements previs que s’han d’aprofitar per generar nous coneixements. A l'inici de cada unitat es presenta un mapa conceptual que ajudarà a estructurar els continguts.

Aquestes adaptacions van acompanyades de la següent estratègia metodològica:

LA RUTINA ORGANITZADORA DE LA UNITAT

Es tracta d’organtizar amb un mapa conceptual tots els continguts del tema (tots els conceptes han d’estar relacionats entre ells). Aquesta metodologia de treball ajuda els alumnes a estructurar el seu discurs (tenint en compte les característiques dels alumnes, serà un discurs oral, amb signes o assenyalant).


foto de mapa conceptual

Quant als òvuls del mapa conceptual, tindrem en compte els nivells dels continguts per tal de jugar amb els colors (a nivell visual, es facilita el coneixement). Aquests mapes es presenten tant en format físic com en format digital.


mapa conceptual interactiu


Com apliquem aquesta metodologia?
 • A la primera sessió es presenta tot el mapa conceptural i s'explica als alumnes. La mestra començarà a explicar la unitat del tema.
 • A la segona sessió, traurem tots els conceptes que no treballem (deixem els òvuls i traiem les imatges i les paraules). Col·locarem els conceptes que treballarem en aquesta sessió. La mestra explicarà el tros de mapa, després demanarà als alumnes que col·loquin els conceptes i explicaran el mapa.
 • A les altres session anirem repetint l’estructura, ampliant els conceptes.


 • La repetició d’elaboració d’aquest mapa ajuda els alumnes a la memorització i la interiorització.

Per finalitzar, cada unitat didàctica s’acompanya d’un recull de recursos webs recollits al Symbaloo de cada unitat.

exemple de Symbaloo