Recursos per a SAAC

En aquesta pràctica es mostren dos recursos que ajuden i faciliten la creació de materials amb pictogrames i, per tant, l'ús dels Sistemes alternatius de comunicació:

 • Comunicación Aumentativa
 • Araword

El portal "Comunicación Aumentativa"

El Departament d’Educació va fer passos per posar a l’abast del sistema educatiu els continguts d’Aumentativa, un portal d’Internet destinat als Sistemes augmentatius de aomunicació. Comunicación Aumentativa

aumentativa


És un web destinat a la comunicació augmentativa i alternativa que conté, a més d’altres informacions i materials educatius, un diccionari pictogràfic, organitzat alfabèticament i per categories semàntiques, de més de 3.000 paraules i expressions, cadascuna de les quals representada per dibuixos i fotografies.

Els sistemes de comunicació pictogràfica resulten imprescindibles per a les persones amb discapacitat motriu greu que tenen dificultats per parlar o utilitzar la llengua de signes. També s’utilitzen àmpliament per a altres discapacitats, així com en activitats educatives on es necessiten imatges per il·lustrar paraules.

Diccionari pictogràfic i fotogràfic


En aquest apartat trobareu uns 3.000 pictogrames i fotografies originals agrupats en 40 categories semàntiques (accions, aparells, bany i higiene, cuina, transports…). La recerca de pictogrames pot ser directa ("buscar por palabra") o per categories ("buscar por categoría").

El pictograma seleccionat el podem visualitzar en color, blanc i negre, en contrast invers i en alt contrast.

Els pictogrames porten associades fotografies relacionades amb el mateix significat. Els pictogrames es poden copiar i enganxar o bé guardar-los al nostre ordinador per a una posterior utilització.

Recursos

Genera automàticament materials didàctics (frases, contes, seqüències i activitats) a partir dels pictogrames seleccionats.

 • Frases: transcriu una frase a pictogrames en la mesura que sigui possible.

exemple de frase
 • Cuentos:: transcriu un text més llarg, un conte, a pictogrames, seguint el mateix mecanisme anterior.


 • Aquestes opcions de frases i contes es poden fer de manera més personalitzada amb el programa Araword.

 • Secuencias: mostra ordenacions temporals.

seqüència
 • Actividades: El sistema permet generar diverses activitats en línia o per imprimir. Caldrà seleccionar les paraules i les activitats.


Pràctica de "seleccionar":

 1. Seleccioneu, en el menú de l’esquerra, Recursos /actividades.
 2. Hi apareixeran totes les categories; escolliu: Naturaleza —animales.
 3. Feu una selecció de 12 animals.
 4. Seleccioneu activitats i escolliu un tipus d’activitat, per exemple, Loto gràfic.
 5. Deseu-lo a la vostra carpeta amb el nom Lotoanimals.pdf


escollir activitat


models d'activitats


exemple d'activitat


Sistemes

Es tracta d'un conjunt de "fitxes descriptives" on, en forma breu i resumida i amb una clara intenció didàctica, s'exposen les característiques més significatives dels SAC més usuals: Bimodal, Bliss, Parla Signada Schaeffer, LSE, Minspeak, PECS, PIC i SPC.

Videotutorials

Encara que el seu ús és molt intuïtiu, podeu trobar alguns vídeos que expliquen com fer noves activitats.

ARAWORD

definició Araword


AraWord és el nou processador de textos amb pictogrames d'ARASSAC. És una magnífica eina per a la comunicació augmentativa i alternativa, ja que el text es converteix en pictogrames automàticament.

Visita la wiki d' Arasuite on trobareu i podreu descarregar Araword. Un cop descarregat el programa, cal clicar dues vegades sobre l'arxiu i acceptar tots els passos d'instal·lació.

El programa (finestra de treball i pictogrames) en la versió 1.0 està traduït a l'anglès, francès, català, italià, alemany, portuguès i portuguès de Brasil.

Un cop instal·lat el programa apareixerà la icona al vostre escriptori.

icona d'Araword

En aquest porgrama a mesura que es tecleja va apareixent el pictograma que correspon al text escrit si és que té la imatge a la seva base de dades de pictogrames, que inicialment es limita a l’Arasaac.

Per continuar el text només cal situar el cursor al capdavall i continuar escrivint.

Com donar format al text?


donar format al text

En el menú Text es pot escollir la Font, el Color i la Posició del text respecte al pictograma, igualment es pot decidir si el text serà en majúscules o minúscules i l’idioma del document. En català els verbs només estan en la forma infinitiva i algunes paraules només en singular, així, per a “és” hauríem d’escriure “ser”. En l’explicació del menú Pictogrames podrem veure com fer el canvi de les grafies.

Com canviar les imatges?

En el menú Pictogrames podrem modificar la mida dels pictogrames, canviar la imatge (F3), compondre i descompondre la paraula (F4), i modificar text (F5). Aquestes funcions F3, F4 i F5 també es poden trobar a la barra d’eines tal com veieu a la imatge següent.

canviar les imatges

F3 Següent imatge. Algunes paraules tenen associat més d’un pictograma, amb significats iguals o diferents. En escriure una paraula podem clicar a F3 i el programa ens mostrarà els diferents pictogrames que té la base de dades.

següent imatge


F4 Compondre descompondre paraula. Si escriviu una paraula composta coneguda pel programa (per exemple: "raspall de dents"), veureu que, automàticament, apareix el pictograma i el text en una sola cel·la. Pot ser que us interessi que apareguin les paraules per separat. En aquest cas amb F4 podeu compondre o descompondre el pictograma.

compondre o descompondre una paraula

Com canviar el text? Amb F5 es pot canviar la paraula que apareix al pictograma.

Aquesta funció serà molt important per poder canviar els temps verbals o per personalitzar els pictogrames.

Aprofiteu el text d'un altre document: és pot traslladat un text ja existent i enganxar-lo a AraWord.

Com desar i recuperar un document?

Un cop fet el treball hi ha un parell d’opcions:

 1. Al menú Arxiu /Desar: es pot desar el document i continuar treballant en un altre moment. Aquest document té extensió .awd i només es pot obrir amb AraWord.
 2. Exportar el document fet. En aquesta opció el document es desa a l’ordinador com una imatge i, per tant, es pot recuperar des d’un altre programa per continuar modificant el document.


Com modificar la configuració de les icones?

configuració de les imatges

Al menú Eines/Preferències generals es pot establir la configuració que més sovint es fa servir:

 • mida de les imatges
 • idioma
 • font de lletra
 • color


Un cop feta la tria s'ha d’acceptar, tancar el programa i tornar a obrir perquè els canvis es facin visibles.

 • Recorda: Acceptar - tancar - obrir el programa.
 • Aquests canvis són permanents fins que no es torni a canviar la configuració de les preferències generals.
 • No l’hem de confondre amb el menú Text on també es poden canviar el color i la mida del text tal i com ja hem vist anteriorment, però que afecta només el text seleccionat.

Com afegir noves imatges?

També es pot modificar la base de dades de les imatges, per exemple podeu afegir noves imatges d’un concepte.

 1. Per poder fer-ho hem de crear una carpeta on es trobaran les nostres imatges, aquesta carpeta es podria dir “imatges_temporals” i la deixarem al mateix directori on està instal·lat l'Araword.
 2. Hem d'utilitzar el Gestor de Recursos
gestor de recursos
 1. En prémer apareixen els menús següents.
agregar imatge escollir ruta dels pictogrames
 • Hem de clicar a la fletxa per pujar a un nivell superior.
pujar un nivell superior
 • Hem d’escollir la carpeta “pictogrames”.
 • No cal escollir cap carpeta.
 • El menú següent ens demana el pictograma que volem afegir.
escollir pictograma
 • Escollirem el pictograma nou.
pictograma nou
 • Per finalitzar hem d’escollir l’idioma i la paraula a la qual estarà associat.
 • La imatge ja està afegida.
missatge de imatge afegida
 • Ara podem obrir Araword i comprovar que tot sigui correcte.


Alguns exemples fets amb Araword

Amb Araword es poden crear frases, dites, contes, esquemes… La combinació d'Araword i Lectura fàcil pot ajudar a la comprensió lectora dels alummnes amb discapacitat intel·lectual.

exemple d'activitatexemple d'activitatexemple d'activitatexemple d'activitatexemple d'activitat

Diferents exemples d'activitats fetes amb els pictogrames d'Araword: contes, frases, esquemes, cançons.