Mòdul 4: Aprendre a pensar i comunicar


El llenguatge forma part del creixement global de l’alumne i hauria de desenvolupar-se de forma natural a partir de les oportunitats de l’entorn de trobar espais socials compartits. En aquest sentit, l’escola i les diferents situacions educatives que s’hi donen és un marc essencial per al desenvolupament de la comunicació i del llenguatge. La comunicació permet l’intercanvi amb l’altre i és bàsica per a la relació i l’aprenentatge. Parlarem de “sistemes augmentatius i alternatius de comunicació” com a resposta educativa per facilitar la participació i la interacció de l’alumnat amb DI amb el seu entorn.

Si bé el llenguatge és una activat humana funcional i de comunicació, també té uns aspectes formals i estructurals que s’han de treballar. L’escola possibilita l’expressió i la comprensió del llenguatge tant en registres formals com informals ja sigui a nivell oral o escrit. Les competències comunicatives i lingüístiques són transversals a l’activitat humana i a l’aprenentatge.

Pràctiques