Autonomia per a l'aprenentatge: accessibilitat a l'ordinador


Un dels objectius a aconseguir amb els alumnes és ser autònom, aquesta autonomia també s'ha de tenir en compte en l'ús de l'ordinador.

Els ordinadors poden representar una barrera per accedir-hi. Garantir l'accessibilitat dels ordinadors requereix resoldre les dificultats que sorgeixin a nivell dels dispositius, els continguts, les plataformes i els serveis.

Podeu fer una ullada a aquesta pràctica Inclusió Digital del "DIEE - Inclusió educativa i estratègies de treball a l'aula"En aquesta pràctica ens centrarem a veure les opcions i els programes que ja incorporen els ordinadors i que faciliten l'ús, la visualització i l'audició de l'equip. Entre altres es pot personalitzar:


Opcions Descripció
Lupa Com ampliar la pantalla o part d'ella, per facilitar la visualització del text, imatges i objectes.
Teclat en pantalla Teclat virtual en pantalla amb algunes opcions de configuració
Canviar la mida del text Com canviar la mida del text i dels gràfics
Mètode abreviat del teclat La combinació de dues o més tecles pot substituir l'ús del ratolí
Botons del ratolí Substituir l'ús del ratolí pel teclat numèric i les tecles de direcció del teclat
Tecles de filtre Com ignorar les pulsacions que es mantenen durant uns segons
Avís visual Reemplaçar els avisos sonors per descripcions i indicacions visuals


En el marc del projecte eduCAT recentment s'ha publicat la guia Netbooks Hp mini 5103 i Hp ProBook 6560b de l'alumnat i el programari que porta instal·lat. Aquests ordinadors porten arrancada dual en Windows 7 i Linkat 4 que disposen d'opcions específiques per a l'alumnat amb NEE.

Altres ordinadors del projecte eduCAT, com els Notebooks d'altres marques o els portàtils grans per a l'alumnat amb NEE, tenen unes prestacions semblants i per aquest motiu el document pot ser interessant per a altres usuaris.

El podeu trobar i descarregar a Guies

El document està estructurat en dues parts principals, la primera dedicada a la Linkat i la segona al Windows, i en cadascuna d'elles hi ha enllaços als diversos programes i entre ells a les opcions d'accessibilitat.

De manera genèrica les opcions d'accessibilitat en Windows i Linux permeten configurar els elements gràfics de la pantalla, la resposta del teclat i el ratolí i també incorporen teclats virtuals, lectors de pantalla, lupes i altres eines amb més o menys prestacions.

Opcions d'accessibilitat Linkat 4

A la Linkat trobareu les opcions d'accessibilitat al menú Sistema en els apartats:

  • Aspecte i comportament, pel que fa a l'aparença gràfica.
  • Maquinari, per configurar la resposta del teclat i el ratolí.
  • Personal, on trobareu els programes específics Orca i Teclat virtual entre d'altres.
Opcions d'accessibilitat Linkat 4


Opcions d'accessibilitat Windows 7

Windows 7 concentra aquestes opcions al Centre per facilitar l'accés. El camí per accedir-hi és : Inicia > Tauler de control > Centre per facilitar l'accés

centre d'accessibilitat
opcions d'accessibilitat Windows

Per investigar totes les opcions podeu veure aquestes dues:

Autonomia d'accés a la web: Symbaloo

Una de les opcions que podríem fer servir per facilitar l'autonomia en l'accés als recursos web és l'ús de Symbaloo.
Symbaloo és un excel·lent recurs per reunir els enllaços i adreces web que ens interessen. Amb els alumnes amb DI buscar un lloc web o un vídeo i accedir-hi pot esdevenir la primera barrera. La plataforma Symbaloo presenta unes icones gràfiques clares i fàcils d'entendre que faciliten aquesta tasca.

Symbaloo es pot fer servir per recollir les aplicacions concretes per a un alumne o bé un esdeveniment concret.

  • Symbaloo permet crear un "escritori virtual" per a cada alumne o grup d'aula.


exemple de Symbaloo


També es poden utilitzar recursos d'altres cibernautes i s'afegeixen com una pàgina més del nostre Symbaloo.

Exemple


Dins de Symbaloo es pot trobar una guia per fer els primers passos.


Control de l'ordinador: InTIC


InTIC és una aplicació gratuïta per a l’entorn de Windows que facilita l’accés i l’ús de l’ordinador per part de les persones amb diversitat funcional.

  • D'una banda permet facilitar les habilitats de comunicació a persones amb dificultats en la parla, utilitzant els recursos de veu sintetitzada incorporats en els ordinadors.
  • D'altra banda, permet accedir i utilitzar les aplicacions i les opcions bàsiques de l'ordinador a través de la creació d'un entorn virtual simplificat i personalitzable.


  • InTIC possibilita millorar l'autonomia personal mitjançant el sistema d’accés simplificat a la tecnologia i el comunicador dinàmic.