Mòdul 3: Autonomia i iniciativa personal


En aquest mòdul parlarem des de l’autonomia personal fins a les competències socials, fonamentals per aprendre a ser i actuar de manera autònoma. És important establir les bases perquè les persones que tenen discapacitat intel·lectual puguin independitzar-se, interaccionar amb el seu entorn social, ser autònomes en el seu aprenentatge i, en definitiva, participar de la manera més activa possible dins la societat on viuen. És per això que l'alumnat amb discapacitat intel·lectual necessita adquirir i millorar unes habilitats concretes que englobarien tant les que fan referència a aspectes relacionats amb la independència de l’altre com les que impliquen la interacció amb els altres.
Per altra banda, les relacions generen emocions (alegria, tristesa, ira, empatia…) i, de vegades, conflictes. En aquest sentit, parlarem de l’autoregulació, de l’autodeterminació i de la resolució de conflictes.

Per últim, no s’ha de perdre de vista la importància que té l’educació per a la salut i la seguretat ja que els seus objectius poden reafirmar l'autonomia personal i la independència de l’altre, per exemple: en la cura d'un mateix, en els desplaçaments o en la vida a la llar.


Pràctiques