Alumnat amb discapacitat intel·lectual


En aquest mòdul es parlarà de la definició de discapacitat intel·lectual, dels aspectes a considerar en el seu diagnòstic i classificació, i de la importància de les habilitats adaptatives com a definitòries del suport que l'alumnat necessita. Trobareu informació sobre l'acreditació de la discapacitat i sobre les modalitats d'escolarització.


El repte de qualsevol centre educatiu és donar resposta educativa a la diversitat de l'alumnat que acull. Actualment, l'autonomia de centre pren un paper important perquè cada centre educatiu pugui gestionar millor els seus recursos per ajustar l'atenció a la població que atén. Actualment ens estem movent en un paradigma inclusiu. Això fa que les escoles, els instituts, els CEE… reflexionin sobre el seu projecte educatiu i sobre la seva cultura de centre. 1)


Des d’aquesta perspectiva cal una revisió en profunditat de tots els components, des de les finalitats i els aspectes organitzatius fins a les estratègies metodològiques i curriculars, tenint en compte les barreres a l'aprenentatge i a la participació.


La cultura del centre es reflecteix en la seva organització per donar resposta educativa a tot l'alumnat, però per fer-ho és necessari el treball en xarxa, del qual se'n parlarà a la darrera pràctica.


Pràctiques

1) Si voleu saber més coses sobre el projecte educatiu i la cultura de centre, visiteu els materials del curs Inclusió educativa i estratègies de treball a l'aula