Repensar la intervenció a l'aula

La societat es transforma, i a mesura que sorgeixen nous ideals de vida, l'escola ha de modificar les seves tendències per tal d'adaptar-se a les necessitats del present i a les que es dibuixen en els horitzons de l'esdevenidor.

Rosa Sensat i Vilà
En diferents moments del curs que esteu a punt d'acabar hem anat fent referència a la incidència i la pràctica de la coeducació als diferents nivells educatius i àmbits de treball a l'aula.

Ara és el moment de repensar i reelaborar la teva pràctica educativa incloent-hi tots els aspectes que has après sobre la coeducació.

En aquest mòdul volem fer incidència especial que és molt important per a la tasca educativa i la vida en general que treballem amb els sabers de les dones per canviar l'educació. Per això, ens cal un canvi en la metodologia de treball: posar nom als sabers, que comporta modificar les relacions a l'aula, introduir el valor de la relació educativa.

Hem d’anar més enllà dels cànons establerts, trencar motllos i estereotips i ampliar per a nosaltres i per al nostre alumnat conceptes i valors restringits o esbiaixats.

I hem de creure en nosaltres, en les nostres xarxes de relació i en la genealogia, l’autoritat i la llibertat femenina.

Recursos

Pam a pam, coeduquem, Institut Català de les Dones

Mestres empoderades. Associació Cúrcuma
Activitat 1. Més indicadors coeducatius


Recupera els indicadors coeducatius que has treballat a la pràctica 3 del mòdul 1 i completa la relació amb tots els àmbits o indicadors coeducatius que hauràs d'incloure en el teu projecte final o unitat didàctica, fent incidència especial en la superació dels estereotips.

Pintora al Llibre de virtuoses de BocaccioActivitat 2. Repensa els criteris d'una bona pràctica coeducativaA la pràctica 1 del mòdul 2 has fet una relació de criteris per dissenyar una bona pràctica coeducativa. Completa la relació amb altres criteris derivats d'allò que has treballat en els mòduls 3 i 4.

Activitat 3. Els sabers de les dones en la redescripció de la pràcticaEn la posada en comú d'una trobada de professorat, es va acordar que en la pràctica coeducativa tenim en compte els sabers de les dones en tres grans àmbits:

1. Quan posem de relleu, visibilitzant o organitzant les activitats entorn a la figura simbòlica de la mare

• com a donadora de la llengua materna

• com a transmissora de cultura i civilització

• capaç d’establir relacions intergeneracionals, interculturals…

• persona que valora i prioritza el treball de cura de les persones, de l'espai, dels materials

• amb voluntat i capacitat mediadora

• referència de valors com la responsabilitat, el donar les gràcies…

2. Quan visibilitzem les dones sàvies que han existit des de l’antiguitat en tots els camps de cultura i amb tots els seus sabers:

• Creadores, pintores, músiques, científiques, farmacòlogues, remeieres…

• Dones autònomes, dones lliures, dones desconegudes…

• Dones que han empès el fil de la història tot i que no se'ls hagi reconegut.

• Hem d’Incloure els sabers que només han tingut en consideració el cànon androcèntric.3. Quan reconeixem i nomenem els sabers quotidians de les dones que han fet possible la supervivència de l’espècie humana i que estan relacionats amb:

• Les matemàtiques, l’economia.

• La gestió col·lectiva, l’organització de l’espai i el temps.

• L’avituallament…

• La química i la física (cuinar, netejar, rentar, planxar…).

• La felicitat, el benestar, l’harmonia, l’empatia, etc.

• La cura, que és imprescindible en la societat. Tothom necessita a tothom i tothom se n'ha de sentir responsable. No és una tasca de dones, és de tots i totes. Cal educar perquè tothom sàpiga fer-ho.

• De la cura en ve el respecte i l’amor envers un/a mateix/a i l'altri.

• La cura d'altri és el principal lligam entre éssers humans.

• El treball de cura, que ha estat un saber de les dones, hauria de servir per aprendre que totes i tots som dependents.

Repassa les pràctiques 3 i 4 del mòdul i fes una proposta per introduir l'autoritat femenina, els sabers femenins en la teva aula.La teixidora de Verona. Remedios Varo