El sabers de la cura


Cada cos femení conté un cervell femení. Molt còmode.

Fa que les coses funcionin.

Margaret AtwoodEls sabers associats a les feines majoritàriament femenines són necessaris per a la cura de la vida i estan relacionats amb la consecució del benestar, l'educació, l'alimentació i l'atenció vers les persones.

A més, els sabers de les dones en les tasques d'atenció van acompanyats de valors que impliquen un alt grau de disponibilitat cap a l'altra gent, un cert altruisme, un respecte per la vida, la capacitat d'empatia i una alta valoració del benestar dels membres de la unitat familiar.

Els sabers i els coneixements pràctics necessaris per al funcionament d'una casa en sentit ampli (neteja, compra i cuinat d'aliments, cura de la roba, atenció vers les persones) no són visibles segons els patrons socials. Els anomenem sabers de la cura.

Aquest coneixement té gènere, ja que l'han desenvolupat més les dones que els homes, i això ha estat fruit del desequilibri en el repartiment de les responsabilitats domèstiques en la nostra societat.

Es podria pensar que aquest desequilibri tendeix a disminuir en els darrers anys, però no és així. Avui, a Catalunya, la desigualtat es consolida en les parelles catalanes.

Els homes i les dones professionals de l'ensenyament, a més del sabers escolars, hem d'aprendre a posar-nos a la pell d'altres persones, a diferenciar el significat del timbre de la porta quan sona d'una manera o d'una altra, a mirar als ulls i a distingir entre els besllums de tristesa i els de la malenconia, a escoltar allò no dit, tenir facilitats per aprendre a tenir cura i, per tant, per respectar i acompanyar en el procés d'educar, és a dir coeducar.

Coeducar és aprendre a tenir cura, i no podem oblidar que són uns sabers que s'identifiquen amb sabers femenins, malgrat que alguns homes comencen a compartir-los, sobretot pel que fa a la cura d'infants i la paternitat responsable.

Revaloritzar les tasques de la llar i familiars, és a dir la cura instrumental com aprendre a escombrar, planxar, cuinar, comprar, etc., i a tenir cura d'altri en context escolar s'ha mostrat com una via més útil per valorar els sabers femenins que fer-ho en el context familiar.

Activitat 1. Què entenem per sabers de la cura?

En una sessió de formació amb professorat van sorgir les següents idees sobre els sabers de la cura:

Els sabers de la cura
1. La cura és imprescindible en la societat. Tothom en necessita en un moment o altre i se'n ha de sentir responsable.
2. De la cura en ve el respecte i l'amor envers un/a mateix/a i l'altri.
3. La cura d'altri és el principal lligam entre éssers humans.
5. El treball de cura ha estat sempre un saber de les dones.
6. No hauria de ser una tasca de dones, sinó de tots i totes.
7. En alguns països europeus, la cura és una matèria d'estudi a secundària.
8. Atribuir la cura a les dones és una manipulació de la feminitat.
10.Escriu l'última frase i la teva opinió sobre la resta de frases, de forma raonada.


Activitat 2. La cura instrumental i la cura de les personesConsulta el web de Coeducació i Igualtat de gènere | Unitats de programació i analitza les unitats de programació que es proposen la introducció del treball de cura instrumental i de cura de les persones en el currículum escolar. Seleciona aquella que sigui més adient al nivell educatiu i àmbit de coneixement en què treballes.Activitat 3. Els temps de vida i els sabers de la curaLlegeix el fulletó de l'exposició Quin temps tenim? i mira't el vídeo de l'exposició L'organització de la vida quotidiana. Resumeix la idea més important per a tu aplicable a l'aula.


Treballadores carrant el suro. Palafugrell, anys 20. Museu del Suro
Activitat 4. La cura en la pràctica educativa


Llegeix l'article Podem afavorir que els homes aprenguin allò que ha estat tradicionalment en mans de les dones?.

Analitza la presència de les pràctiques i sabers considerats tradicionalment femenins en el teu centre i en quin grau els sabers de la cura són presents a la teva aula.Per saber-ne més, sobre la introducció dels treballs de cura a les aules, a la classe de tutoria i per desenvolupar l'autonomia de les persones, d'homes i dones, pots consultar Aprender a cuidar y a cuidarnos.