Els sabers de les dones a l'educacióPodia Beatriu crear com Dante
o cantar Laura la febre d’amor?
He ensenyat a una dona a fer servir la veu.
I ara, com puc fer-la callar?

Anna AkhmàtovaLa codificació del sabers escolars al llarg de la història s'ha realitzat a partir d’unes categories jerarquitzades que no consideren activitats i coneixements diversos que han format i formen part habitual de la vida de les dones.

L'androcentrisme ha intentat deixar les dones al marge del món del saber. I ho ha fet no només no reconeixent el saber que ja posseïen, sinó també excloent-les del camp dels sabers teòrics i orientats a la intervenció en l'àmbit públic, que prèviament havien delimitat com a propis de la societat masculina. I no permetent-los accedir als llocs on es podien assolir.

Aquesta exclusió és la clau per mantenir les dones en una situació de desigualtat permanent i evidencia que el saber és sexuat i no neutre, encara que així acostumi a presentar-se. Les universitats com a institucions van ser creades amb la capacitat de definir els sabers que es consideren legítims i encarregar-se de la seva transmissió.

Així, la cultura i els sabers femenins no són acceptats en l'àmbit escolar i queden relegats a la categoria de sabers tècnics de i per a dones, que habitualment no són objecte d'aprenentatge.

Fins i tot, a vegades, a l'escola primària s'utilitzen els sabers de les dones, però no s'anomenen o no se'ls valora com a tals. I per això, és important identificar-los i posar-hi nom.

Els sabers de les dones són sabers implícits, pràctics, intergeneracionals i interculturals. I abracen tots els àmbits de coneixement, des de l'economia fins a la cura d'altri. Els sabers femenins empenyen el fil de la història i cal incloure'ls en el currículum educatiu per canviar la centralitat de la masculinitat.

Per reforçar el canvi de mirada que implica la presència dels sabers femenins, pots consultar Sabers femenins a l'educacióActivitat 1. Què hem après dels sabers de les dones?Al mòdul 2, pràctica 2, hem parlat de criteris per dissenyar una bona pràctica coeducativa i entre ells hem inclòs els sabers de les dones, i a la resta de mòduls hem anat parlant de diferents tipus de sabers de les dones.

Fes un resum del que has après fins ara dels sabers de les dones i dels motius educatius per a la seva identificació i utilització a l'aula.

Activitat 2. Genealogia i desenvolupament dels sabers femenins a l'educacióLlegeix l'article Génesis y desarrollo de los saberes femeninos en la educación.
Per què creus que és necessari parlar dels sabers de les dones?
Quina importància han tingut al llarg de la història?
Per què cal introduir-los en l'ensenyament en general i en el curriculum en particular?
Indica alguns sabers considerats tradicionalment femenins que pots introduir en la teva àrea de treball o assignatura.Activitat 3. Recursos i exposicions sobre els sabers de les donesConsulta la web de l'Institut Català de les Dones, on trobaràs informació sobre diferents exposicions relacionades amb els sabers de les dones: Catàleg d'exposicions.


Dones de ciència

Artistes catalanes del dibuix i la pintura

Fotògrafes pioneres a Catalunya

Maria Teresa Vernet i Real

Mercè Rodoreda 1908-1983 Dossier didàctic Mercè Rodoreda

Rosa Leveroni, dona de lletres

Simone de Beauvoir, feminista i escriptora Dossier didàctic Simone de Beauvoir

Una literatura pròpia, dones escriptores

Maria Elena MaserasActivitat 4. Sabers de les dones per a tothomDones pintores

Per conèixer diferents opinions sobre els sabers de les dones, podeu llegir:

Els sabers de les dones. Textos per a la reflexió

"Les dones en la història contemporània de Catalunya", a Quaderns de l'Institut/10

"Visibilitat de les dones en els llenguatges artístics", a Quaderns de l'Institut/10

La razón poética de María Zambrano

"Mujer y Música. 144 Discos que avalan esta relación", un llibre que explora el món de la creació musical femenina a través de l'obra de més de cent artistes