L'educació afectiva s'escriu en femeníSempre m’havia semblat esplèndid, el teu cos, sentia en aquells moments curiositat, ganes de saciar els ulls mirant-lo tanta estona com volgués. Per això, vaig destapar-lo. I aparegué —me’n sentia creadora, car eren els meus ulls els que així veien—, estatuari perfecte.

Carme Riera. Te deix, amor, la mar com a penyoraTradicionalment l'educació afectiva i sexual s'ha basat en el llenguatge dicotòmic i en l'oposició masculí-femení, que es concreta en la dicotomia cos i ment, on el cos ocupa un nivell inferior.

En general, parlem del cos d'una manera abstracta, i la divisió entre cos i llenguatge és consistent amb una tradició educativa que privilegia el saber intel·lectual i acadèmic. Una tradició agreujada perquè, a mesura que avancem en els nivells educatius, el saber pràctic no sempre és fàcil d'encabir. Tot i que la comunicació i la relació educativa inclouen sons, mirades, gestos i somriures.

La nostra tradició sociocultural sempre ha atorgat més importància al llenguatge parlat o verbal que al llenguatge del cos. Una interpretació popular diu que les nenes i les noies tenen una relació especial amb el cos, atesa la seva capacitat de donar vida, que és un do. Una afirmació que portem aquí sense cap determinisme.

Actualment, rebem missatges molt contradictoris sobre el cos. Per una banda, ens arriben missatges que posen l'accent en la necessitat de la cura i per l'altra de desvalorització del cos. Es reflexiona sobre si l'ús del nu femení a les societats occidentals és el burka d'altres societats.

A més, actualment, d'acord amb la relació d'instrumentalització del cos de les dones, podem observar una masculinització mèdica del part. Així ho presenta Iciar Bollaín en el curtmetratge Por tu bien.Al llarg de la història, la relació de les nenes i noies amb el cos no ha estat sempre fàcil. Avui sabem que això és més greu des del coneixement del cos com a seu de les experiències i aprenentatges personals, no solament de les experiències sexuals.

Durant el procés d'aprenentatge, la diferència de relació amb el cos entre nens i nenes té importància, per exemple, a l'hora d'abordar el joc, la psicomotricitat, l'educació física i,fins i tot, la plàstica, si inclou la creativitat. I per descomptat, en l'expressió i la comunicació dels sentiments que actualment són clarament diferencials i contribueixen a la construcció dels estereotips sexistes.

El desenvolupament afectiu i sexual és un aspecte fonamental en el conjunt del desenvolupament humà, ja que inclou aspectes com l'autoestima i les orientacions sexuals.

De les diferents propostes, reflexions i maneres d'enfocar l'educació afectiva i sexual, més enllà del control del propi cos, remarquem la de Rosa Sanchís Caudet, del Colectiu Baubo de coeducació afectivosexual, que podeu trobar en un dels seus llibres: Tot per amor.

Els capítols fan pensar sobre els paranys d’una mala educació afectiva i sexual, paranys sovint fonamentats en estereotips seculars i patriarcals.

1. Recollint margalides

2. Jo et done sexe i tu em dónes amor

3. Qui bé et voldrà, plorar et farà

4. Tot pel plaer

5. Qui calla, atorga

6. De professió: la feina de casa o el Kamasutra de la família

7. Dones i homes que canvien

Per conèixer la línia de treball proposada per Rosa Sanchís Caudet, podeu llegir:

Una altra reflexió interessant sobre l'educació afectiva és la de Charo Altable Vicario en el seu llibre Penélope o las trampas del amor, on parla de: "Materiales para un diseño sentimental".

  • 1. La sintaxi de l´amor. Com sorgeix la història? Qui efectua el primer acostament? Tipus de final.
  • 2. El desig adquireix una imatge. Descripció física i psíquica de la persona estimada. Elements eròtics. Conclusions comparatives entre l'erotisme femení i el masculí. Existeix una ars eròtica femenina?
  • 3. Seduir i deixar-se seduir. Esquemes de seducció. Educar per seduir.
  • 4. Rols sentimentals femenins i masculins.
  • 5. Sentimients expressats. Preconceptes entorn de l'altre sexe. Sentiments expressats, no expressats, dissimulats i/o projectats.El text amorós

  • 1. Oració de relatiu. La simbiosi i la dependència. Camins de dependència. Camins d'independència. Espai i dona. La imaginació i la funció de la literatura en la construcció de nous espais. El jo ideal, els guions de vida i les fantasies amoroses. L'amor a una mateixa.
  • 2. Desteixint aquest amor. Dones i homes parlen d'amor. Malentesos en l'amor. Què és l'amor? La passió o l'amor? La ideología de la prostitució en l'amor.
  • 3. Embastant un altre amor. La nova educació sentimental. El sexisme en la educació sentimental. Raons per coeducar sentimentalment. Bases de la coeducació sentimental. Quina metodología utilitzar?

També s’ha creat una eina educativa, desenvollupada per l’Institut Català de les Dones i la Direcció General de Joventut, l’Associació Candela (elaboració de continguts) i La Bonne-Centre de Cultura De Dones Francesca Bonnemaison (disseny i eines web), anomenada Tabú. Tu tries què t'hi jugues. Pretén ser una eina que permeti posar nom a allò que sí que existeix, deixar d’amagar-ho i poder fer front a aquelles violències que, pel fet de ser quotidianes, s’han naturalitzat.

És un joc per parlar-ne i construir nous imaginaris socials de referència, on es puguin acompanyar els nois i les noies a sentir-se lliures en la seva manera de ser i en la seva manera d’estimar i relacionar-se. Perquè és cabdal per construir una societat més justa i igualitària abordar les violències sexuals des de la prevenció.
Activitat 1. Autoobservació i autoanàlisi del cosFes una relació de les característiques més importants d'un cos de dona i del cos de les noies de la classe. Fes una relació similar d'un cos d'home i del cos dels nois de la classe.

Remarca tres paral·lelismes i tres diferències importants entre els cossos femenins i masculins.

Activitat 2. Anàlisi d'un vídeoVisiona el curtmetratge Contracuerpo.

El curt és impactant i útil per treballar l'anorèxia a l'escola. Permet treballar el paral·lelisme entre la noia que s'identifica amb l'estereotip femení i el cos d'una "maniquí", un model de cosificació total dels cossos femenins. La maniquí només pot mirar i és un model autodestructiu que acaba a les escombraries, i permet fer el paral·lelisme amb la noia que mor a l'hospital incapaç de menjar i de fruir de la vida. Les imatges del curt transmeten tristesa, incapacitat i bellesa al mateix temps. El final del curt és victimista, ja que no dóna sortida a la situació. Per compensar aquesta mancança es pot treballar a l'aula demanant a l'alumnat que escrigui la història amb un final diferent.

Dissenya una activitat i algunes preguntes per treballar-lo a classe, incloent la proposta de pensar un final diferent a la història que explica el curtmetratge.

Contracuerpo. Eduardo Chapero-Jackson


Per tal de veure crítiques a les pressions estètiques, hi ha diferents propostes que us poden servir per a comentar a l’aula: -La Celeste Barberet imita les models a la publicitat criticant en clau d'humor la representació de les dones.

-El vídeo "Poses" Yolanda Domínguez crítica la imatge distorsionada de la dona que ens venen les revistes i la moda imitant a les models

-El curtmetratge d'AwesomnessTV parodia l'obsessió actual en captar la imatge perfecta per mostrar-la davant les xarxes socials

Les propostes estan recollides al propgrama 12 - Eines pedagògiques, de “Oh my goig!” de Btv.


Activitat 3. Identitats i diversitat sexualA la web de Coeducació i d’Igualtat de gènere -| Diversitat sexual i d’identitat de gènere trobaràs els materials per treballar a l'aula aquest tema.

Selecciona un dels contes que trobaràsa la guia de la Diputació de Barcelona “Sóc com sóc”, i fes una breu proposta d’activitat entorn al llibre.

A secundària, escull un dels curts de “Diversitat en curts”, de l’Ajuntament de Barcelona, i fes alguna de les activitats proposades a la guia didàctica.

Per saber-ne més:
Guia per treballar la diversitat afectiva, sexual i de genere a les escolesActivitat 4. El viatge de la LaiaDes de tots els àmbits i àrees de coneixement es poden fer aportacions a l'educació afectiva i sexual en el sentit ampli que mostrem en les activitats.
Llegeix El viatge de la Laia. Guia de Sensibilització sobre la tracta d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual i analitza si pots incloure algun aspecte en la teva classe.
Per saber-ne més i conèixer més activitats d'educació afectiva i sexual d'infantil, primària i secundària pots consultar:

Aprendre a estimar sense prejudicis. Eines i materials curriculars per a l'educació afectiva i sexual