Tutoria i Orientació acadèmica[Si la coeducació no es consolida]… la igualtat no es consolidarà, el masclisme seguirà creixent, el sexisme es normalitzarà com a desitjable per mantenir les distàncies i les jerarquies de gènere. Maria Elena Simón. La igualdad también se aprendeEls objectius de la tutoria i l'orientació acadèmica i professional coeducativa són obrir perspectives, treballar sense estereotips i valorar per igual les inquietuds, aportacions i professions femenines i masculines.

Tutoria. Què en sabem?

  • Com a punt de partida, anota els temes que esteu treballant al Pla d'acció tutorial (PAT) i a les classes de tutoria del teu centre.
  • Anota, dels temes que treballeu, quins estan relacionats implícitament o explícitament amb la coeducació.Una condició prèvia perquè la tutoria sigui coeducativa és que el Pla d'acció tutorial (PAT) del centre inclogui la coeducació. I per això cal que el professorat del centre hagi discutit i acordat què entén per coeducació i què significa treballar coeducativament en la pràctica educativa.

La coeducació requereix una actualització constant referida a dades i comportaments socials, ja que sovint el sistema educatiu treballa amb inèrcies que ja no es corresponen a la realitat social. Per això, per fer una millor orientació acadèmica i professional cal conèixer, d'una banda, la història i, de l'altra, la realitat actual de les professions exercides per dones i homes.

Una notícia com la que reproduïm a continuació no hauria de passar desapercebuda pel canvi que suposa en la consideració de les professions actuals.

Una companyia aèria alemanya es proposa incorporar més dones en els llocs de treball tècnics

Una companyia aèria alemanya ha iniciat una campanya per incorporar dones en els seus llocs de treball tècnics. Actualment, en els centres d'aprenentatge d'Hamburg, Munich i Frankfurt hi ha matriculades 1.025 persones i només 57 són dones, xifra que equival a un 5’5%. El seu objetiu és augmentar aquest percentatge perquè les dones puguin anar substituint els tècnics que són a punt de jubilar-se. Segons recull la revista de la companyia, l'empresa no vol obviar el potencial de les dones en els llocs de treball que sempre han estat ocupats per homes i pretén derrocar els prejudicis que veuen les noies com a auxiliars de vol i els nois com a mecànics. "A vegades —assegura l'instructor Martin Brandes— això és degut a la manca d'informació. Les noies ho fan tan bé com els nois. Fins i tot aconsegueixen millors resultats pel seu interès i perquè són més cautes. A més, els grups mixtos creen un millor clima de treball”. L'aprenenentage dura tres anys i desprès d'aquesta orientació teoricopràctica la seva feina acostuma a ser supervisada i va des de la reparació de motors o màquines de cafè fins al reemplaçament de seients.


Actualment, disposem de moltes dinàmiques per treballar a les sessions de tutoria i en la orientació acadèmica i professional. Les que han resultat mes idònies i productives per introduir la coeducació són els jocs de rol, tant aquells que inclouen petites escenificacions com els que s'organitzen entorn dels canvis de rol.

Cada professora i cada professor tenim les nostres dinàmiques preferides, en les quals ens sentim més còmodes per treballar. Però si en voleu conèixer alguna més, podeu consultar la Guia d’orientació professional amb perspectiva de gènere, a la pàgina web de Coeducació i Igualtat de gènere | Recursos - Orientació acadèmica i professional.

També podeu consultar els materials del programa Ni+ ni - del Departament d'Empresa i Ocupació.Activitat 1. Els aspectes bàsics d'una tutoria coeducativaEl treball des de la tutoria pot incloure temes molt diferents, però hi ha uns aspectes bàsics transversals coeducatius que sempre caldria incloure i que a vegades no tenim presents.

Fes una llista d'aspectes indispensables a tenir en compte per fer una tutoria coeducativa. Pensa en els àmbits que hem treballat en aquest curs: llengutage, participació, rols femenins i masculins en les relacions i en l'ús del materials, les microviolències, etc.

  • Completa la taula següent, apunta totes les idees que se t'acudeixin.Tema del PAT o tutoria
Àmbit de la coeducació relacionat explícitament amb la tutoria Àmbit de la coeducació relacionat implícitament amb la tutoria

Elabora algunes conclusions sobre els temes del PAT en els quals és imprescindible incloure la coeducació.
Estableix una gradació de per on cal començar per fer un PAT coeducatiu, en funció de les característiques del teu centre.

Activitat 2. Les professions no tenen sexe


Observa la denominació de les professions segons el sexe que les practica: dona de la neteja o personal de manteniment; prostituta o acompanyant, hostessa o auxiliar de vol, etc. Per què creus que es dóna aquesta diferència de noms?

Un recurs intereressant per estimular positivament les dones en professions no considerades tradicionalment femenines és el vídeo Bomberes.Dissenya una activitat per treballar a l'aula els vídeos que contenen entrevistes a persones amb professions no estereotipades, com: aparelladora, mestre de llar d'infants, estilista i conductora d'autobús, que són a la pàgina web de Coeducació i Igualtat de gènere a l'XTEC - Orientació acadèmica i professional.

Per saber-ne més:

Programa “Igual-es”

Al llarg de sis programes, la sèrie mostra el paper de la dona en el món laboral centrant-se, sobretot, en aquelles que exerceixen treballs o tasques tradicionalment ocupades pels homes.

“Ellos... también”


Activitat 3. Vols ser enginyer?Visualitza el vídeo Vols ser enginyer? de l'Institut d'Enginyers de Catalunya i digues si en milloraries algun aspecte per tal de poder utilitzar-lo com a recurs coeducatiu. Cal fer atenció al llenguatge, a la presència dels sabers de les dones, a les professions no estereotipades, etc.Activitat 4. Escull ser tuEscriu un relat o una història professional adaptada a les característiques socioculturals del teu centre i de la teva aula i dissenya una dinàmica per treballar-lo.
L'alumnat, en grups heterogenis, ha d'omplir el quadre següent amb la professió que exerceix cada persona del relat i els motius per exercir-la:

Professió que pot exercir¿Per què? Motius i raons
Personatge 1
Personatge 2
Personatge 3Un cop feta la posada en comú dels motius i les raons donades pels diferents grups, proposa que intercanviïn el sexe del personatge i que tornin a omplir el quadre per a cada professió.

En la posada en comú final, és important valorar aquelles professions que no tenen sexe i altres professions que presenten limitacions tant per als homes com per a les dones.

Trànsit en espiral. Remedios VaroPer saber-en més, sobre la cruïlla de les desigualtats en els treballs, podeu llegir:

La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i dones. Observatori del Treball i Model Productiu. 2017

i veure:

Feines per gent valenta