Models de feminitats i masculinitats

… una biografia es considera completa només que contempli sis o set jos, mentre que una persona en pot tenir uns quants milers.

Virginia Woolf
La diversitat de maneres de ser home i de ser dona avui és molt present a les aules, a través de les seves manifestacions durant l’adolescència.

Sortosament, la reflexió sobre quin ha de ser el paper dels homes en la nostra societat transformada i la construcció de les masculinitats a l’adolescència s’ha vehiculat des del primer moment amb la reflexió sobre la coeducació.

Aquesta confluència fa que, per una banda, la consideració de les masculinitats estigui emmarcada en el model de coeducació entesa com l’educació que valora indistintament l’actuació i l’aportació social i cultural de les dones i els homes, que no estereotipa aptituds ni actituds i en la qual es reconeix i es respecta la diferencia sense silenciar-la ni jerarquitzar-la.

I que la coeducació pugui anar més enllà de la crítica a l'androcentrisme per incloure la perspectiva de les diferents maneres de ser home.

El paper dels homes en la societat actual grinyola, no encaixa en una societat en permanent transformació.

El procés de construcció de la masculinitat en els nois, en la fase de l'adolescència cerca models de referència en els altres nois i homes, a vegades de manera angoixant. A partir del bombardeig explícit dels mitjans de comunicació a respondre als estereotips, es passa a l’aprovació entre el grup d’iguals d’allò que es considera propi dels homes i allò que no ho és.

Malauradament, els darrers estudis indiquen un reforçament de l’hegemonia de la masculinitat tradicional entre els nois joves. Es detecta una major pressió per adherir-se al model hegemònic, que provoca en els nois actituds poc igualitàries, violentes i, fins i tot, homofòbiques.

Des de fa un temps, el model de masculinitat hegemònica i les diferents masculinitats estan sotmeses a debat. I, actualment, hi ha diferents línies de treball que identifiquen les dificultats que comporta per als homes l'anomenada masculinitat hegemònica.

És important plantejar-se que la coeducació significa tenir en compte canvis en l'educació de les nenes i en l'educació dels nens. Per tant, des de la intervenció docent ens correspon visibilitzar models d'homes i de dones igualitaris.

Tres destins. Remedios VaroTrobaràs molta bibliografia per aprofundir en el tema, i et recomanem Los micromachismos.

Activitat 1. Ermessenda de CarcassonaVisiona el capítol 1 de la sèrie de TV3 Ermessenda de Carcassona i explica el model de dona que construeix entorn de la figura d'Ermessenda de Carcassona i el model d'home.Activitat 2. La importància de les masculinitats

Dels diferents textos que hi ha sobre les masculinitats, pots llegir Reconstruir la identitat masculina.

I dels materials didàctics existents, analitza el joc per promoure una masculinitat igualitària a secundaria "Atreveix-te si ets home" Atrévete si eres hombre
Quina és la teva opinió sobre el joc? Què és el que t'ha sorprès més? Quina part del joc faries a la teva classe?

Una eina útil per treballar les noves masculinitats i trencar els estereotips de gènere, la trobareu en aquest document elaborat pel Departament d'Ensenyament en el marc del servei comunitari:Noves masculinitats. Trenquem els estereotips de gènere.

Per saber-ne més:

Vídeo sobre masculinitats. Pol Galofre. PlayGround

Homes de veritat. Equality Factory

Activitat 3. Ser dona, ser homeFa un temps el Grup Orfeu van començar a treballar i va ser un punt d’inflexió. Fins llavors havíem sentit a parlar de noves masculinitats, de grups d’homes que es replantejaven la idea de la identitat masculina tradicional, però no disposàvem d’uns materials educatius pensats per treballar a les aules amb noies i nois.

Fes una lectura dels materials d'aula del Grup Orfeu: “Els autèntics valents són els no-violents actius”

Analitza els models que ens ofereix la publicitat i el nostre entorn cultural i social i digues com influeix en la construcció de la personalitat de dones i homes.Activitat 4. Disparitat d’instruccióLlegeix a la revista Feminal del 25/7/1909, l’article "El nostre llibre" on es feia la presentació del llibre de Dolors Monserdà, Orientacions per la dona catalana, on Carme Karr diu: "Catalunya és el país hont l'home y la dona tenen més disparitat d’instrucció, hont estan més distanciats intelectualment". (Mantenim l’ortografia original per tal de no perdre la contextualització.)

A partir de la teva experiència a les aules i de les dades PISA 2010 respecte a Catalunya, descriu la disparitat d’instrucció actual entre les noies i els nois. Comenta com pot influir en la construcció de les feminitats i les masculinitats.Per saber-ne més, sobre masculinitats i feminitats, pots llegir el llibre Mujeres y Hombres ¿Un amor imposible?, de Marina Subirats i Manuel Castells.