Com introduir l'autoritat femenina en la nostra pràctica docent?

Les dones som creadores per naturalesa. Crec que cal crear fórmules perquè la nostra condició de donadores de vida esdevingui un estímul, un al·licient

Carme Riera

En el segle XII, la codificació de l’ensenyament formal representa una definició del que ha de ser considerat com a saber i del que forma part de la cultura.

Christine de Pizan

Cristina de Pizán. La ciutat de les Dames, segle XV


La manca de models històrics de referència ha tingut i té conseqüències per a la vida de les dones, ja que ha afavorit que les dones assumissin llur posicionament social d'inferioritat respecte als homes. Des d'aquest punt de vista, assoleix una gran importància el fet de parlar de dones l'existència de les quals faci palesa la potència femenina.

En reconèixer l'autoritat femenina, l'autoritat de les dones sàvies al llarg de la història, estem seguim un procés d'autorització amb efectes educatius en els nens, les nenes, les noies i els nois.
Al llarg de la història, les dones donadores de vida han estat dones amb coneixements i autoritat, com per exemple les llevadores, les dides, les remeires, etc. Algunes d'aquestes dones han estat desautoritzades i han sofert processos per deslegitimitzar els seus sabers, com és el cas de les bruixes.
D'altres han exercit la seva autoritat des dels convents, fent-se monges, una alternativa al matrimoni que durant èpoques fou desitjada per dones instruïdes. A Catalunya, remarquem l'existència de Maria de Terrassa (1190-1253) i Maria de Cervelló (1230-1290), dues de les moltes dones que es van decantar per la vida religiosa. Elles van ser fundadores de monestirs femenins i van exercir el càrrec d'abadesses amb molta independència.

Pel que fa als processos de bruixeria, a Catalunya, el més antic del que es té notícia (1419), és el de Sança de Camins, que va ser una de les primeres bruixes de qui tenim notícia a Barcelona. Se'n van produir molts més durant els segles XVII i XVIII.

isabel_villena.jpg Isabel de Villena, edició valenciana de 1513 de la Vita Christi

per bruixa i metzineraPer bruixa i metzinera

Per reconèixer l'autoritat femenina, a vegades és convenient tenir informació sobre la vida i els treballs de les dones que han estat en una tradició oculta:

Diccionari Biogràfic de Dones

Museos en femenino

Mujeres de portada

Activitat 1. Què entenem per autoritat femenina?

En un grup de professorat que treballava el concepte d'autoritat femnina van sortir les idees que veuràs a la taula següent.

L'autoritat femenina
1. Respecte, igualtat d’acció i d’expressió.
2. Reconeixement per la seva capacitat, valors, idees, fets. Respecte.
3. Capacitat de defensar una idea o creença per damunt de qualsevol raó sexista.
4. Conjunt d’actuacions i valors que impregnen una determinada manera de fer una dona i que adquireixen el reconeixement de les persones que l’envolten.
5. Dones que tenen domini o molta experiència en algunes feines, coneixement, etc.
6. Crec que és aquella persona que obté de les persones del seu voltant reconeixement, admiració, credibilitat, confiança i obediència basada en el respecte a la seva figura.
7. És aquella que té una capacitat de saber resoldre els seus dubtes i donar certa guia de certesa als altres, en un col·lectiu, ja sigui acadèmic, social, polític, econòmic.
8. Les decisions preses per qualsevol dona són preses en consideració i respectades.
9. Entenc que és el respecte i la consideració envers l’opinió, els coneixements, els sentiments, els sabers de les dones; saber valorar-los.

Analitza les característiques de l'autoritat femenina i compara-les amb l'autoritat masculina. Indica quins són per a tu els aspectes més importants.

Activitat 2. Autorització i desautorització femenina

Llegeix els exemples d'autorització i desautorització femenina que hi ha en el quadre següent i digues si t'identifiques amb algun d'ells o n'has viscut algun.

Autorització Desautorització
1. Atorgar un premi Nobel a una dona 1. Espais i temes on les dones per tradició històrica se suposa que no tenen opinió, tot i que no sempre és així quan s'hi aprofundeix.
2. Valoració de la capacitat organitzativa en els sabers quotidians, a la llar. 2. Desautorització d’homes vers les dones en situacions familiars (davant dels fills i de la resta de la família).
3. Explicar contes i relats amb protagonistes femenines "empoderades". 3. La frase típica androcèntrica pronunciada per un home i adreçada a una dona: “Què sabràs tu?”
4. Una dona responsable d’un departament que és capaç d’impulsar un projecte innovador en la seva empresa.4. Quan entre professores es minimitzen les prospostes de les companyes i es té tendència a adular els homes.
5. El reconeixement a la Marta Mata. 5. Pel fet que una dona parli de coeducació, se la titlla de feminista i no d’educadora.
6. La maternitat representada a les venus del neolític com a font de vida. 6. El tractamnet que la història tradicional ha donat a Juana la Loca.
7. Àspasia de Milet, una dona lliure capaç de participar en reunions amb filòsofs i, fins i tot, de dissenyar la política d'Atenes juntament amb Pericles. 7. Negar l'autoria de l'escultura de Camille Claudel i atribuïr-la Rodin.
8. Donar autoritat a les dones és escoltar-les quan parlen en public, tot i que ho facin amb por o els tremoli la veu. 8. Quan en una reunió o en un claustre les opinions, propostes, valoracions que fa una dona tenen menys consideració que una altra visió d'un home.
9. En el camp de les llevadores, les dones han tingut autoritat al llarg de la història. 9. Quan una dona transmet valors únicament androcèntrics i perpetua el model: "Tu ets noi i no has de cuinar!".
10. El suport de les professores entre elles per fer valdre una opinió que costa d'acceptar. 10. Quan en l'àmbit escolar, l'alumnat no accepta les decisiones d'una professora, en canvi sí que accepta l'autoritat del pare o del professor.

Si voleu aprofundir en el tema, podeu llegir L'autoritat i la llibertat femenina

Activitat 3. Biografies de dones

Consulta el Diccionari Biogràfic de Dones i busca informació històrica sobre dones rellevants com Víria Acte, Ava de Cerdanya, Ende, Sesenanda, Zulema, l'Astròloga, Esteveta Manlleu, Francisca i altres dones que creguis d’interès.

Quines d'aquestes dones creus que s'haurien d'incloure en el currículum?

Ende. Arbres del Beat de Girona, circa 975

Activitat 4. Genealogia femenina

"El temps llarg de la història ha d'estar en el temps curt de les nostres vides. Si no descobrim el passat, aquest passat polític de les dones, serem òrfenes, en el sentit que han dit les clàssiques feministes, la orfenesa que ens produeix a les dones ser part d'un gènere secundari però que no té referents perquè han estat invisibilitzats, esborrats, omesos, i nosaltres encara aprenem una història patriarcal”. Marcela Lagarde, 2011

L'autora Montserrat Roig (1946-1991) reivindica la necessitat de construir una genealogia femenina, atès que la cultura universal és gairebé masculina i només hi consten alguns noms de dones esparsos.

Analitza la teva matèria o l'àrea de coneixements que treballes en el teu centre i digues si estàs d'acord amb les idees de la Montserrat Roig i la Marcela Lagarde, i posa alguns exemples a favor i en contra.

Per saber-ne més

Les trobairitz, poetesses occitanes en la literatura europea

ROTGER, Agnès. Elles! 65 dones oblidades de la història. Institut Català de les Dones. Editorial Som Sàpiens Publicacions. 2017

Moments històrics de les dones a Catalunya, Institut Català de les Dones, 2010.