Un tomb per la classe

És imprescindible pensar amb detall què implica coeducar per fer possible la coeducació.

Amparo Tomé González

Una visió superficial de la coeducació podria fer pensar que és un problema de llenguatge, de dir nens i nenes, mares i pares, … i procurar que tothom faci les mateixes activitats escolars.
D'altra banda, durant els anys seixanta es tractava d’estimular les nenes perquè fossin més actives i més bones estudiants. Però avui, la situació educativa ha canviat radicalment: les noies són les que treuen millors resultats acadèmics, les que estan més formades, acaben abans els estudis universitaris.

Podeu consultar el document

La complexitat de la coeducació avui ha adquirit un alt nivell, ja que cal ser capaços d'identificar la tradició androcèntrica per fer un canvi de paradigma, on la presència de la cultura femenina i la masculina estiguin equilibrades.

Avui, la paradoxa és que les noies són les més formades i preparades, però no tenen igualtat de possibilitats en el mon laboral, i continuan la violència exercida envers elles.

És important tenir present el valor transformador de l'escola, com a espai igualitari, i que ha de servir com a referència d'un sistema no sexista i lliure d'estereotips, com a contrapunt a la influència social o familiar androcèntrica que pugui tenir l'alumnat.

Els models de feminitat i de masculinitat que es construeixen durant el temps escolar sovint serveixen de model de referència per als nois i les noies, són models alternatius als que ofereixen els mitjans de comunicació i serveixen com a models de contrast per al futur.

Activitat 1. Un tomb per la classe

Fes un tomb per la teva classe i pel teu centre amb mirada coeducativa i observa: els punts d'interès, possibles punts d'intervenció coeducativa, recursos disponibles i possibles resistències a la coeducació.

Joguines no sexistes

Per recollir les teves observacions, diferenciant allò que succeix al centre d'allò que fas a la teva aula, taller o gimnàs, omple la taula següent:

Centre educatiuAula, taller, laboratori, gimnàs…
Llenguatg escrit
Llenguatge gràfic: rètols, cartells
Llibres, materials gràfics i audiovisuals
Distribució de l'alumnat al pati
Passadissos, lavabos, vestuaris i altres espais no reglats
Jocs al pati
Formes de relació entre nens i entre nenes
Jornades, setmanes culturals…
Activitats esportives
Protagonistes i cultura femenina
Menjador i cuina
Espais per al professorat
Espais virtuals: web, blogs, forums, …
Altres

Remarca els aspectes que creguis més importants del diagnòstic de la situació coeducativa del centre i de la teva aula.

Extreu algunes conclusions sobre les formes de relació personal entre nens i entre nenes, qui prioritza les relacions en xarxa, si observes formes de lideratge diferencial entre les noies i entre els nois, etc.

Activitat 2. Anàlisi de la distribució dels càrrecs directius en els centres

Digues quina és la composició en funció del sexe dels càrrecs directius i pedagògics del teu centre.

Nom del càrrecdona home
Direcció
Cap d'estudis
Secretaria
Coordinació pedagògica
Altres càrrecs
Tutoria
Total dones Total homesAnalitza la composició de la taula de càrrecs directius dels centres de Catalunya que trobaràs en el document següent: Informe de transversalitat de gènere 2016

Quines conclusions pots treure de les dades del teu centre i de les de Catalunya?

Quines conseqüències amb mirada coeducativa, des del punt de vista de la igualtat, creus que té aquesta realitat?

Quines mesures són recomanables per millorar aquesta situació?

Activitat 3. Contes, joguines i racons.

Sortosament, avui disposem de molts recursos i experiències coeducatives que ens serveixen de model per introduir en la nostra pràctica educativa escolar. Alguns d'ells es troben al Manual de coeducació per a centres d'educació infantil i primària o també en aquest enllaç Hi havia una vegada...contes coeducatius

Pel que fa als contes, hi ha molts exemples en els reculls de bibliografia i webgrafia següents:

Elles i ells, colze a colze
Noies i nois, tants a tants.
Sóc com sóc.

Escolta el conte d'Adela Turín Una feliz catástrofe.

Llegeix el conte de la Caputxeta Vermella, la Blancaneus o la Ventafocs i analitza si són androcèntrics o coeducatius. Escriu una versió coeducativa d'algun d'aquests contes i argumenta perquè creus que la nova versió és coeducativa.

Activitat 4. Patis, esports i distribució dels espais


A la pàgina web de Coeducació i Igualtat de gènere de l'XTEC també hi trobareu experiències de distribució dels patis, per tal que siguin plurals, equitatius i no monopolitzats pel futbol, com per exemple la de l'escola Pare Algué de Manresa. I d'altres centres que potencien el korfball, com a esport coeducatiu.

A la pàgina d’Espais exteriors del web del Departament d’Ensenyament trobareu temes de reflexió, exemples i altres materials d'utilitat per a les escoles que volen anar més enllà en el disseny i en els criteris que inspiren el funcionament dels seus espais exteriors amb l’objectiu de planificar acuradament moments i situacions per tal que esdevinguin realment educatius.

Analitza les diferents experiències que ja coneixes i les que has llegit ara. I recull allò que et pugui servir per al teu projecte final del curs, l'elaboració de la UD.

Per saber-ne més:
Més enllà del fútbol: ¿l'educació física en femení?
Coeducació a l'escola Ginesta
Accions i no paraules: bones pràctiques de gènere en l'esport
Buscant la igualtat contemplant la diferència