Mòdul 2. Anàlisi de la meva pràctica docent

El que no s'anomena no existeix. Dita popular

Molt sovint hem sentit professores i professors que diuen que estan a favor de la coeducació, a favor de la igualtat entre noies i nois, que tracten igual les unes i els altres, però cal que facin una revisió i anàlisi de la seva pràctica docent amb mirada coeducadora.

A classe quan s’utilitza un llibre de text o un altre material, no estem simplement ensenyant (i aprenent) una idea o tema en concret sinó que estem ensenyant (i aprenent) com és el món, com ha arribat a ser així, qui ha contribuït que sigui així i de quina manera ho ha fet, què val la pena per a la vida i què és insignificant… a qui podem prendre com a model, on és la nostra genealogia…

En el nostre país les noies treuen més bons resultats acadèmics que els nois, repeteixen menys curs i ja són majoria en l’educació universitària, excepte a física i algunes enginyeries. I els nois comencen a presentar uns índexs de fracàs escolar, que en el cas de l'ESO són molt superiors als de les noies.

Per a consultar més informació, mireu l'apartat específic sobre educació de la publicació LES DONES A CATALUNYA 2018 Dades elaborades per l’Observatori de la Igualtat de Gènere. Institut Català de les Dones

Davant de les diferències educatives en funció del sexe no es pot caure en solucions simplistes i fàcils d'aplicar, o en accions que la història ja ha mostrat que a la llarga no comporten bons resultats educatius per als dos sexes. Sinó que es tracta de teixir un tel o xarxa amb les diferents històries educatives de nenes i nens, per tal d'aconseguir la formació de l'autonomia personal.

No tenim una identitat única al llarg de la vida, sinó que ens anem construint en funció de les relacions que establim amb les persones del nostre entorn.

El mòdul 2 està organitzat en quatre pràctiques amb les corresponents activitats:

Pràctiques

  • Pràctica 1. Bones pràctiques coeducatives. Inici del procés d'anàlisi de bones pràctiques coeducatives.
  • Pràctica 2. Un tomb per la classe. Diagnosi coeducativa i experiències d'aula. Contes, joguines i racons. Patis, esports i distribució dels espais.
  • Pràctica 3. Com introduir l'autoritat femenina en la nostra pràctica docent? Autorització i desautorització femenina. La genealogia femenina.
  • Pràctica 4. Altres cultures en femení. Invertir en les nenes per al futur.