Què és per a tu la coeducació?

Coeducar és educar.

En iniciar qualsevol activitat de formació, i més si és telemàtica o d'autoaprenentatge ens interessa conèixer quin és el nostre punt de partida, basant-nos en la reflexió individual.

En les modalitats formatives telemàtiques aprendre amb autonomia és fonamental per enriquir i millorar la tasca docent. Aquesta idea de l’autonomia és coherent amb entendre l’aprenentatge com el resultat d’identificar allò que no conec encara prou bé de la coeducació, que no sé fer encara prou bé en la pràctica educativa d’aula perquè sigui coeducativa, i en com puc prendre decisions orientades a la millora.

Cadascuna i cadascun de nosaltres, cada persona tenim un sistema personal d’aprendre que hem anat construint progressivament de manera autònoma, bàsicament a partir dels estímuls que hem rebut en el procés d’aprenentatge i en el nostre entorn social i cultural. I la majoria de les vegades aquests estímuls no han inclòs la coeducació.

Coeducar és educar, és a dir és el nucli central de l’educació i al mateix temps és una paraula amb un significat molt ampli. La coeducacaió és la veritable educació i comporta un canvi en les maneres d’ensenyar i percebre l’educació, on la coeducació és el pilar fonamental. De fet, la coeducació és creativa, innovadora, amb voluntat transformadora i entusiasta.

La coeducació ha de ser un compromís de tota la comunitat educativa, una eina útil i necessària per solucionar i entendre moltes de les dificultats, conflictes i violències que es produeixen en els nostres centres educatius.

Per portar la coeducació a les aules amb un nivell d’excel·lència, hem de començar per identificar allò que ja sabem i allò que ens pensem que sabem sobre la complexitat de la coeducació avui a les aules.

Partim de la idea que la coeducació és l’educació que valora indistintament l’actuació i l’aportació social i cultural de les dones i els homes, que no estereotipa aptituds ni actituds i en la qual es reconeix i es respecta la diferència sense silenciar-la ni jerarquitzar-la.

Heloïse perfundet omnia luce, Elena del Rivero

Lectura

És molt important que com a persones participants d'un curs telemàtic adopteu una posició activa, planifiqueu les tasques a fer i dediqueu el temps que requereixen. Us proposem que llegiu el següent document extret del curs DTFT - Dinamització i tutorització de la formació telemàtica, de Sònia Guilana Serra i Irene Martínez Pérez i decidiu: Ets una persona candidata per a l'aprenentatge telemàtic?

Activitat 1. Què és per a mi la coeducació?

Per treballar amb una idea complexa de coeducació, cal combinar la cerca de la igualtat d’oportunitats entre noies i nois i el respecte per la diferència.

Construeix el teu mapa conceptual o el teu esquema, que inclogui com a mínim els conceptes: coeducació, igualtat i diferència.

Afegeix al teu mapa conceptual tots els conceptes que serveixin per expressar la teva idea de coeducació. No oblidis d’escriure les paraules d’enllaç entre conceptes, de manera que tinguin significat en llegir la frase que resulta amb els dos conceptes units.

Guarda el teu mapa conceptual per anar-lo enriquint al final de cada mòdul amb els nous conceptes i idees introduïdes. I a l’exercici final de mòdul 4, t’oferirem un mapa conceptual que et serveixi de referència per contrastar amb el teu.

Activitat 2. Nenes i nens

Visiona el vídeo Girl and boy i resumeix tres de les idees que creus que planteja respecte a la construcció de la personalitat femenina i masculina.