Mòdul 1: Què es una escola coeducativa avui?

Esborrar la desigualtat no ha de fer-se al preu de silenciar la diferència. Les dones, en una societat avançada, han de tenir llibertat de viure la seva diferència, sense que comporti una lesió dels seus drets.

Fina Birulés

En el nostre país, fa 50 anys les escoles encara estaven segregades per sexes i avui l’educació mixta és hereva de les escoles separades i diferenciadores, les "Escuelas de Niñas" i "Escuelas de Niños".

L’educació mixta va representar un pas endavant respecte a l’educació segregada, però sovint encara l'androcentrisme continua present en tots els àmbits escolars.

 Escola de Nenes

Una altra manifestació de la desigualtat en l’educació és el fet que es manté una clara divisió de sexes en alguns estudis universitaris, com la física i les enginyeries.

Per a més informació podeu consultar el web de Dones i ciència on trobareu molta informació i recursos

I en les matèries de modalitat, itineraris de batxillerat o cicles formatius de grau mitjà i superior, perquè hi són presents gairebé els mateixos estereotips masclistes relacionats amb professions i especialitats que abans segregaven l’ensenyament.

Abans de començar el curs, volem assenyalar que per al professorat, la formació es fonamentalment un període de reflexió sobre la nostra pròpia pràctica docent i el nostre interès moltes vegades recau a trobar estratègies, recursos i experiències que siguin útils per a la nostra feina de cada dia. És per això que hem estructurat el curs a partir d'una anàlisi del punt de partida de cada persona respecte a la coeducació, per després anar oferint recursos, estratègies i experiències coeducatives que puguin ser moments d'autoreflexió i d’aplicació pràctica de les noves idees que anem treballant.

A partir de la vivència personal, seguirem amb experiències compartides o que volem compartir per tornar a la pràctica personal.

Per a qualsevol informació, experiència, bibliografia coeducativa o altre aspecte del teu interès pots consultar el web de coeducació i igualtat de gènere.

El mòdul 1 està organitzat en quatre pràctiques amb les corresponents activitats:

Pràctiques

  • Pràctica 1. Què és per a tu la coeducació? S’inicia el curs amb un instrument d’avaluació inicial dels coneixements entorn a la coeducació de cada una de les persones participants.
  • Pràctica 2. El repte històric de l’escola coeducativa. Després d’una breu pinzellada històrica, es proposa fer un treball personal de reflexió per saber d’on venim i conèixer el llarg camí recorregut per a l’accés de les dones a l’educació.
  • Pràctica 3. Anàlisi i reflexió sobre els estereotips i el currículum ocult a l’educació. Es basa en el treball personal de reflexió i d'autoanàlisi sobre la coeducació, i està centrada en els conceptes bàsics per seguir el curs: androcentrisme, escola mixta, currículum ocult…
  • Pràctica 4. Igualtat i diferències. Està centrada en la reflexió i el contrast amb textos i coneixements de dones expertes en coeducació.