Autoria

Versió continguts 2010:

  • Núria Solsona Pairó

Actualització 2018 pel Departament d'Ensenyament