La coeducació en les diferents àrees i àmbits escolars

Centrar-se en les dones significa ignorar qualsevol testimoni de marginació femenina perquè, fins i tot quan sembla que les dones es troben al marge és conseqüència de la intervenció del patriarcat; […] no se les pot situar als espais buits del pensament i els sistemes patriarcals: en situar-se al centre transformen el sistema”. Gerda Lerner

És important seguir treballant per part de la comunitat educativa en la incorporació de la part del saber que ha estat ignorada o menystinguda. Estem parlant dels sabers de les dones entesos en un doble vessant. D'una banda, els sabers que fan possible la vida de les persones, és a dir, els treballs de reproducció i cura, que es desenvolupen en un àmbit privat. D'una altra, els sabers considerats acadèmics o oficials, que traspassen els límits domèstics i que han tingut com a protagonistes els homes. Però també en aquests espais i en aquests sabers les dones han participat. Les que ho han fet, han mostrat no només la seva capacitat, sinó la seva llibertat. Moltes altres dones no han tingut l'oportunitat d'accedir-hi.

Portar els sabers femenins a l'escola beneficia les alumnes i les professores perquè veuen que existeix i es valora allò que elles aporten al món. I també beneficia els nois i els professors perquè els permet de comptar amb aquesta altra manera de saber, fer-la seva i compartir-la.

Una bona acció coeducativa engrandeix el saber, trenca amb els estereotips sexistes, promou les relacions afectives saludables, la igualtat d'oportunitats i és un bon revulsiu contra la violència.

Organització del mòdul

El mòdul 4 aprodundeix diversos aspectes que ja s'han tractat en altres mòduls, especialment en el mòdul 2. S'organitza en quatre pràctiques amb les corresponents activitats:

  • Pràctica 1. Com portem els sabers femenins a les aules? Desenvolupa la reflexió sobre aquests sabers, les seves manifestacions i proposa algunes possibilitats per portar-los a les aules.
  • Pràctica 2. Autoritat i llibertat femenina. Planteja l'existència d'espais femenins d'autoritat i llibertat, valora les tasques de cura i proposa la seva visibilització a les aules.
  • Pràctica 3. Treball competencial en coeducació. Mostra la importància de la coeducació en el treball per competències i proposa exemples de seqüències didàctiques coeducatives.
  • Pràctica 4. La coeducació afavoreix la igualtat d'oportunitats entre noies i nois. Reflexió sobre estereotips que afecten, especialment, la vida de les nenes i noies d'altres cultures i propostes per a l'orientació acadèmica i professional.