Pràctica 4. Els sabers femenins a l'educació

[…] la mujer tiene destino propio, […] sus primeros deberes naturales son para consigo misma, no relativos y dependientes de la entidad moral de la familia que en su día podrá constituir o no constituir; […] su felicidad y dignidad personal tienen que ser el fin esencial de la cultura. Emilia Pardo Bazán

Abans de començar aquest tema, hem de reflexionar una mica. Per exemple, coneixeu alguna dona que hagi estat important en les ciències o en les matemàtiques, o en la música, la literatura o l'art …? Quin és el seu nom?

La presència de les dones en els llibres d’història, en els museus, en els llibres de text "oficials" és força minoritària. Fins fa pocs anys, les dones no apareixen, o ho fan poques vegades, en el que s’ha anomenat espai públic per contraposar-lo a l’espai domèstic i privat. Aquestes concepcions discriminatòries vers les dones s’han produït en tots els àmbits de la societat i s’han fonamentat en l'estructura patriarcal. Això vol dir que durant segles i segles s'ha menyspreat el saber i el fer de les dones i s’han premiat els coneixements i les accions dels homes.

Aquest tipus de societat injusta, que ha dominat al llarg de tota la història, ha col·locat en franca discriminació tot allò considerat femení. Aquest fet ha estat molt perjudicial per a les dones, en primer lloc, perquè han estat discriminades i separades de determinat afers i sabers, però també ha estat perjudicial per als homes, ja que ha negat sensibilitats només reconegudes com a femenines, com són ara els sentiments i la cura de les persones i ha obligat a definir una masculinitat marcada amb papers masclistes que no tots els homes volen assumir.

La nostra societat sovint ha definit i ha establert molt clarament què forma part de la cultura del saber de la humanitat, però ha deixat de banda la vida i el sabers de les dones. Si apartem una mica la mirada d'aquest sabers oficials i ens desplacem a la recerca dels sabers de les dones, ens podem preguntar: com s'han assolit?, com els han transmès?, per quines vies?, quina ha estat la seva contribució al desenvolupament de la humanitat? Aleshores ens adonem que ha estat un saber paral•lel, conegut i que és necessari visibilitzar sense més dilacions.

Per altra banda, l'accés a determinats llocs laborals importants ha estat reservat només per a homes i, tot i la presència de moltes dones en llocs de responsabilitat, encara continua sent una situació minoritària. Sembla una contradició ja que avui en dia moltes coses han canviat: s'han concedit drets legals d’igualtat entre homes i dones, i s'ha començat un camí més just per a uns i altres. Tanmateix les lleis i la realitat no sempre van unides, perquè el que cal és un canvi en la vida i en la mentalitat del conjunt de les persones, dones i homes.

Per això, l'escola, té un valor transformador i fonamental per fer possible el canvi, la coeducació no és solament la igualtat legal, sinó un treball més ampli, que incorpori la mirada i els sabers de les dones i que cal promoure en els centres escolars i des de la comunitat educativa.

Activitats

Activitat 1

 • Mireu aquestes imatges de dones conegudes i contesteu les preguntes. • Escolliu, entre les imatges presentades, dues que conegueu. Per què les coneixeu? Les heu estudiat? A la universitat, en llibres de text, per propi interès?
 • Escolliu entre les imatges presentades dues que no conegueu. Busqueu què van fer, per què són importants? Que us ha sorprès d'elles ?
 • Escolliu dues dones que siguin importants per a vosaltres i hagin estat capdavanteres d'algun saber i que no estiguin entre les imatges vistes més amunt. Justifique per què les heu triat.


Mòdul 4 , Pràctica 1. Com portem els sabers femenins a les aules?

Activitat 2

Mireu la llista de dones pintores del segle XX:

* Lola Anglada, Louse Bourgeois, Romaine Brooks, Judy Chicago, Sonia Delaunay, Alexandra Exter, Audrey Flack, Natalia Gontxarova, Barbara Hepworth, Eva Hesse, Jenny Holzer, alexis Hunter, Frida Fahlo; Mery Kelly, Lee Krasner, barbara Kruger, Marie Laurencin, Maruja Mallo, Marisol, Anna Mendieta, Tina Modotti, Paula Modersohn-Becker, Gabriele Münter, Alice Neel, Louise Nevelson, Georgia O'keeffe, Liubov Popova, paula Rego, Germaine Richier, Bridget Riley, Faith Ringgold, Olga Rozanova, Olga Sacharoff, Kay Sage, Nikkide Saint Phalle, Àngeles Santos, Miriam Schapiro, Cindy Sherman, Vieira da Silva, Monica Sjoo, Sylvia Sleigh, Susana Solano, Nancy Spero, Varvara Stepanova, Sophia Taueber-Arp, Dorothea Tanning, Rosemarie Trockel, Remedios Varo…

 • Quines coneixeu ? Quines heu treballat amb l'alumnat? Quines us agradaria treballar?
 • Si no sou docents, quins referents femenins tenen els vostres fills/ les vostres filles? Quins referents femenins us agradaria que coneixèssin?

Activitat 3

 • Des de la vostra matèria, sigui literatura, història, filosofia, matemàtiques, ciències, art, música o qualsevol altra, ¿us podríeu fer un plantejament similar? Aquesta experiència correspon a una matèria optativa, però la idea central és de visibilitzar les dones, la seva vida i la seva obra, la seva manera d’entendre el món, fins i tot, fer una revisió del cànon que ens imposa uns models de perfecció o qualitat.
 • Si no sou docents, quin tipus d’activitats podrieu fer amb els vostres fills i/ò les vostres filles per a visibilitzar les dones, la seva vida i la seva obra, la seva manera d’entendre el món, fins i tot, fer una revisió del cànon que ens imposa uns models de perfecció o qualitat.
 • Mireu a la pàgina web de Coeducació i Igualtat de gènere de l'XTEC, Les dones i les filosofies l'exposició realitzada per Conxa Llinàs, Anna Masó i M. José Sánchez, propietat de la Diputació de Barcelona. Oficina Tècnica del Pla d’Igualtat de dones filòsofes, on hi ha recollides vint-i-quatre filòsofes de diferents èpoques:

1. Aspàsia de Milet (Milet, 470 aC-Atenes, 410 aC)
2. Caterina d'Alexandria (Alexandria, 289-307)
3. Hipàtia d'Alexandria (Alexandria, 370-415)
4. Roswita o Hrosvitha (Saxònia, 935-aprox. 975)
5. Heloïsa del Paràclit (París, 1101-Nogent-sur-Marne, 1164)
6. Hildegarda de Bingen (Bermersheim, 1098- Rupertsberg, 1179)
7. Christine de Pizan (Venècia, 1365-Poissy, 1431)
8. Teresa d'Àvila (Àvila, 1515-Alba de Tormes, 1582)
9. Marie de Gounay (París, 1566-1645)
10. Mme. de Sévigné (París, 1626-Grignan, 1696)
11. Olympe de Gouges (Montauban, 1748-París, 1793)
12. Mary Wollstonecraft (Londres, 1759-1797)
13. Flora Tristán (París, 1803-Bordeus, 1844)
14. Concepción Arenal (El Ferrol, 1820-Vigo, 1893)
15. Rosa Luxemburg (Zamosc, Polònia, 1871-Berlín, 1919)
16. Rosa Sensat (El Masnou, 1873-Barcelona 1961)
17. Clara Campoamor (Madrid, 1888-Lausanne, 1972)
18. Edith Stein (Breslau, 1891-Auswitz, 1942)
19. Frederica Montseny (Madrid, 1905-Toulouse, 1994)
20. Hannah Arendt (Hannover, 1906-Nova York, 1975)
21. María Zambrano (Vélez-Málaga, 1907-Madrid, 1991)
22. Simone de Bauvoir (París, 1908-1986)
23. Simone Weil (París, 1909-Londres, 1943)
24. Maria Aurèlia Capmany (Barcelona, 1918-1991)


 • Busqueu tres que us siguin conegudes i escriviu els trets més importants de la seva obra.
 • De les imatges presentades a la pràctica 1 d’aquest mòdul i amb l’ajut d’aquest web digueu quines són les dones que van destacar pel seu treball científic.

A la web del projecte “Wikidones” trobareu itineraris per a treballar diferents àmbits amb perspectiva de gènere, ja sigui a l’aula o a casa.


 • Una proposta interessant i distreta és veure la pel·lícula Hipàtia i reflexionar a la llum del que esteu treballant en aquest mòdul.
 • També pot resultar molt pràctic que feu una anàlisi del llibre de text que utilitzeu a l'aula o que utilitzin els teus fills i/ò les teves filles. Segur que ara hi trobareu a faltar moltes coses.


Graella per l'anàlisi de llibres de text

Bibliografia

Sabers femenins a l'època moderna és un llibre que recull les aportacions de diferents dones en la ciència, l'art, l'escriptura i el pensament.

Activitat complementària


Autoreflexió i redescripció

 • Aquesta activitat és molt interessant per anar construint el procés d'aprenentge. Recordeu d'omplir les caselles corresponents al mòdul 2 del full de continuïtat. És molt important de fer una bona reflexió sobre el punt de partida, és a dir, en iniciar el mòdul; anotar el que anem aprenent amb les pràctiques i que podem incorporar al Projecte final.


Full de continuïtat