Pràctica 2. La mirada coeducativa

Todos los seres humanos dependen de los demás, son vulnerables y están necesitados, sean de mujeres, de hombres, niñas o niños, ancianos, estén sanos o enfermos. Es solo gracias a la acción por lo general invisible y no nombrada de la llamada mitad femenina para solucionar las "debilidades" de la humanidad, que pudo nacer la ilusión de que el ser humano podía ser independiente y tomar en sus manos su vida como si fuera un objeto. Esta idea del individuo autónomo, por mas irreal que sea, se ha establecido en el patriarcado como ideal de vida a seguir primero por los hombres y, ahora, también por las mujeres. Pero es insensato seguir un patrón de medida que se ha alejado de la realidad. Ina Praetorius


Article Ina Praetorius

La cura de les persones


La coeducació s'ha de tractar de manera transversal, tothom està immers en els estereotips socials i culturals de la societat que li ha tocat viure; ara es tracta d’observar i detectar estereotips de gènere, masclistes o androcèntrics que perduren a l'escola i que volem i podem canviar, entenent l'escola com un espai de transformació social.

Hem de treballar per un món en el que l’equitat i la igualtat d’oportunitats estiguin assegurades, i on les relacions estiguin fonamentades en la cura de les persones i la corresponsabilitat, per superar les relacions de domini»

El treball amb imatges, un bon mitjà per a la reflexió

La utilització d’imatges a l’aula no és una novetat. Hem de reconèixer que el nostre alumnat és capaç d'aprendre amb més rapidesa qualsevol missatge visual. La imatge visual és comunicació, per tant, és molt important detectar i analitzar el punt de vista de gènere en els missatges audiovisuals.


El còmic és un mitjà de comunicació visual que permet treballar a tots els nivells educatius, ja sigui de primària o secundària. Moltes matèries l’utilitzen: llengua catalana, castellana, anglès, francès i, també, educació visual i plàstica, geometria, ciències socials i tutoria.


Un còmic serveix per comunicar idees mitjançant imatges dibuixades, per tant, és una bona manera d'explicar i entendre continguts de la matèria impartida i també un mitjà d’expressió de l’alumnat, del que pensen, el que volen, el que els preocupa. Totes i tots sabem que s'aprèn millor i amb més interès quan l'alumnat s’implica i s'identifica amb allò que fa; i el còmic és un bon mitjà.

La intervenció del professorat en el treball del còmic és molt important. Què destacar? Què observar ? Què valorar ?

Moltes vegades, el professorat té molt clar el contingut de la matèria, com detectar errades ortogràfiques, puntuació, composició forma…, però, com motivar i implicar l’alumnat resulta més complicat. El punt de vista de gènere és un bon camí i, avui, el treball per competències, que aposta per una formació integral de l'individu afavoreix també aquesta tasca, ja que el contingut impartit haurà d'estar lligat a la pròpia formació: ser persona.

Un exemple pràctic

Aquest còmic que veiem a continuació és un exemple de maneres de treballar, està fet per un alumne de 2n d'ESO, a Educació visual. La pauta donada a l’alumnat és la següent: "Explica una història que t'hagi passat a tu o a alguna persona propera. Ha d’ésser una història verídica que tu hagis viscut, però pots canviar o inventar un altre final dels fets".Transcripció del text Saber cuidar:


- Cuida'l bé!
- El deixaré al llit per què pugui dormir.
- Me'n vaig a veure el televisor.
- Com estarà? Me'n vaig a veure'l!
- Oh no, està mort! No respira!
- Bla, bla, bla. Quina sort! Està bé, només dormia.


A l'aula, sempre surt algun còmic o història amb continguts interessants que podem aprofitar per intervenir i parlar-ne obertament. Una història com l’exposada hem de considerar-la un regal coeducatiu que hem de saber aprofitar. L'alumnat, encara que a vegades no ens ho sembli, valora molt l'opinió, els gestos i els comentaris del professorat. Per tant, cal parar-nos i analitzar els valors que transmetem juntament amb els continguts de l’assignatura.


Per avançar en coeducació cal aprofitar les ocasions que ens propicia d'aula, i seguir una metodologia reflexiva, en un tema tan universal com la cura i el treball de la casa. És una porta oberta per establir un debat sobre:

 • Qui té cura de qui?
 • Qui fa les tasques de cura a casa teva?


Idees per analitzar el còmic

Proposem preguntes de reflexió sobre el sentit de les imatges. Per exemple:

 • El protagonista trenca l'estereotip de gènere?
 • Mostra una actitud de cura i d'amor?
 • De quina manera?
 • És un tema que té a veure amb afers domèstics històricament assignats a les dones?

Aquestes preguntes i la posterior posada en comú a l’aula, ens poden ajudar a visibilitzar la importància del treball de cura per a les nostres vides, tant dels homes com de les dones.

Activitats

Activitat 1

A partir d’un còmic dels que hem llegit sempre i que ens han agradat especialment, podem reflexionar sobre el seu contingut i la possibilitat que hi hagi o no una mirada coeducativa tenint en compte els estereotips de gènere i les tasques de cura.

 • Llegiu i reflexioneu
 • A partir de les orientacions Receptes per visibilitzar les dones a l'àmbit educatiu, penseu en la possibilitat d’incloure en la vostra llengua habitual les dones i els homes. Com us plantegeu de portar la llengua inclusiva a l’aula? També seria interessant de compartir els vostres coneixements i materials amb la resta de professorat del centre.

Activitat 2

Analitzeu l'experiència següent. La caseta coeducativa

La caseta coeducativa. Un espai de relació i de treball cooperatiu per millorar la pràctica educativa del nostre centre. Rosa Maria Gener Guila i Teresa Vendrell Viladrich. Escola Sant Esteve. Sant Mateu del Bages.

 • Consulteu i reflexioneu:
 • Solsona,N .(2002) Mujer y ciencia en Mujer y educación. Educar para la igualdad, educar desde la diferencia. Barcelona: Graó
 • Solsona,N. (2001) Saber doméstico y cambios químicos. Cuadernos de Pedagogía,299, 40-43

Activitat 3

Activitat 4

Busca una producció del teu alumnat (text escrit, dibuix, activitat oral, …) que mereixi un comentari des del punt de vista coeducatiu. Analitza-ho. Pensa i escriu les preguntes o comentaris que faries, indicant què vols destacar o remarcar amb la teva pregunta o comentari sobre el treball de l'alumnat.