Quins camins seguim per coeducar avui? Sabers femenins

[…] una mirada a l’inconstant color de tantes coses… com els centres educatius, com l’escola pública, on el color simbolitzaria la varietat, la diversitat, la multiculturalitat, la multiplicitat, la pluralitat de persones, sense cap mena de discriminació. De fet, l’escola és mixta, els nois i les noies van junts a l’aula, gairebé es podria dir que fan les mateixes activitats i la majoria del professorat intenta no fer cap mena de discriminació. Es podria pensar que l’escola ja és coeducativa. Però, una anàlisi més detallada ens permet veure que els estereotips de gènere es transmeten, consoliden i recontextualitzen en el sistema educatiu. Amparo Tomé, Educar és coeducar


L'article d'Amparo Tomé, Educar és coeducar, (pràctica 3 del mòdul 1) ens parla directament de canvis i de noves situacions a tenir presents en la nostra realitat del centre educatiu. Es tracta de canviar la mirada, d'educar aprofitant el millor del passat però deixant-lo enrera, perquè el món ha canviat i l’escola ha de canviar també. Quin lloc volem que ocupi l'escola? Com volem formar els infants, els nois i les noies? Què està realment a les nostres mans i podem canviar?

L'article de la Mercè Otero, Llengua no sexista, (pràctica 3 del mòdul 1) planteja que l'androcentrisme sovint està implícit i produeix comportaments que la majoria de la societat considera "normals" i que condicionen la formació de la personalitat estereotipada de nenes i nens, de noies i nois. Per això és tan important que l’escola sigui coeducativa i promogui els canvis necessaris per a la igualtat real entre unes i altres.

Organització del mòdul 2El mòdul 2 està organitzat en quatre pràctiques amb les corresponents activitats:


  • Pràctica 1. Les diferents versions de La Ventafocs. Aquesta pràctica està centrada en l'observació de textos, d'imatges, vídeos i contes, amb mirada coeducativa.


  • Pràctica 2. Mirada coeducativa. Treballa els estereotips en la cura de les persones, la llengua i el contingut de les imatges.


  • Pràctica 3. Observació d'espais i temps educatius. Aquesta pràctica està centrada en el treball de reflexió i autoanàlisi sobre els espais, aula, patis, passadissos, tutories i també sobre l'acció i representació de delegats i delegades.


  • Pràctica 4. Els sabers femenins a l'educació. Aquesta pràctica està centrada en el reconeixement dels sabers de les dones que sovint l'escola no recull.