Projecte

El projecte s'inicia en el mateix moment que comença el curs doncs ha de tenir com a finalitat la síntesi del vostre treball, les vostres participacions i els coneixements essencials que hàgiu assolit al llarg del curs. Volem que sigui l'espai de reflexió final que doni el tret de sortida al canvi en la vostra intervenció docent. També podrà ser l'espai per obrir nous reptes, expressió de dubtes o propostes de futur.

Consistirà a presentar una proposta d'intervenció des del punt de vista del lloc de treball del professional que l'elabora (centre educatiu, servei educatiu) en l'àmbit de l'alumnat amb altes capacitats intel·lectuals. Caldrà, per tant, presentar un supòsit de treball i dissenyar les estratègies d'intervenció que es proposaran al centre i a l'aula.

Els participants al curs, al llarg d'aquest, rebreu les orientacions pertinents per l'elaboració del projecte. Les trobareu en l'entorn virtual d'aprenentatge associat a l'activitat formativa.