Materials i recursos

Textos i materials que ens serveixen per reflexionar i posteriorment aplicar a l’aula.

• “Estos niños captan la información muy rápido, pero no saben gestionarla. Tienen que aprender a usar la inteligencia.” Marta superdotada.

• “…no pretenc que els professors em facin classes particulars (tot i que he de reconèixer que no estaria gens malament), ja que sé que això no és possible en l’ensenyament públic (que per això es diu així), però sí que m’agradaria tenir una atenció individualitzada, és a dir, ja sé que no hem de tenir un tracte diferent, però sí que m’agradaria tenir una adaptació curricular individualitzada. Perquè en una mateixa aula hi ha alumnes molt diversos i, encara que diguin que tots som iguals, també hi ha gent de capacitats i de velocitat comprensiva diferents. Si a cadascú se li adaptés l’ensenyament de manera que pogués aprofitar al màxim les seves capacitats seria fantàstic, ja que, desgraciadament, actualment, n’hi ha que som ignorats en certa manera ja que, tota l’atenció del professor està abocada en aquells que no assimilen les explicacions i a resoldre els seus dubtes i, és clar, si el teu dubte s’aparta una mica, va més enllà o aprofundeix massa en el tema que s’està tractant, no el responen o et diuen que no ve al cas (i ho comprenc ja que, si hi ha persones que no ho entenen a l’aula, has de vetllar perquè ho entenguin, però no crec que la solució sigui deixar de banda els que sí que ho comprenen perquè crec que, per la mateixa regla de tres, podrien deixar de banda els que no ho comprenen i aprofundir i avançar amb els que sí que ho fan. Però oi que, si aquest fos el cas, tothom pensaria que no és correcte? Doncs perquè ho és prioritzar certs alumnes i, en conseqüència, provocar que uns altres no puguin aprofitar les seves capacitats?).” Alumna de 4rt. ESO

• “…Per què per a poder seguir i cultivar la passió i desenvolupar les nostres capacitats estem obligats a fer jornades de més de 15 hores que ni tan sols els nostres professors aguantarien? Som nosaltres els classificats com “podem amb tot”, potser tenim habilitats per a desenvolupar més àmpliament, mes com tota persona humana tenim necessitats, i entre elles, dormir, menjar i relacionar-nos amb el nostre entorn.” Alumna de 2n. ESO

• Educaweb.com http://www.educaweb.com/esp/servicios/monografico/superdotacion08/ 7 de julio de 2008 - número 172 - 63.888 | ISSN: 1578-5793


Recursos:

Per a qualsevol consulta en quant a intervenció educativa a l'aula i en els centres.

Coordinació d'Investigació i Recerca en Altes Capacitats. Intervenció Educativa. Escola Inclusiva. ICE. UB