L'educació inclusiva. Marc teòric i conceptual de les altes capacitats intel·lectuals. Característiques que presenta l'alumnat amb altes capacitats intel·lectuals.

Continguts

 • Les altes capacitats en el marc de l'escola inclusiva. Què entenem per escola inclusiva i per altes capacitats? Propostes de treball.
 • Marc teòric. Qué són les altes capacitats i com es presenten a l'aula. Alguns models explicatius. Propostes de treball.
 • Característiques que defineixen els i les alumnes amb altes capacitats. Propostes de treball.
 • Com es manifesten les altes capacitats en el context escolar. Millora de la detecció i de la posterior atenció psicopedagògica. Propostes de treball.

Pràctiques

 • Pràctica 1: Introducció al mòdul.
 • Pràctica 2: Les altes capacitats en el marc de l'escola inclusiva. Què entenem per escola inclusiva i per altes capacitats?
 • Pràctica 3: Què entenem per altes capacitats, què són i com es presenten.
 • Pràctica 4: Marc teòric. Què són i com es presenten a l'aula les altes capacitats.
 • Pràctica 5: Alguns models explicatius.
 • Pràctica 6: Característiques que defineixen els i les alumnes amb altes capacitats.
 • Pràctica 7: Com es manifesten les altes capacitats en el context escolar. Millora de la detecció i de la posterior atenció psicopedagògica.