• Mòdul 1: L'educació inclusiva. Marc teòric i conceptual de les altes capacitats intel·lectuals. Característiques que presenta l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals.
 • Mòdul 2: Desfent mites i estereotips sobre les altes capacitats intel·lectuals. Paper dels docents i dels especialistes
 • Mòdul 3: De la detecció inicial a l'avaluació psicopedagògica. L’assessorament i l’orientació psicopedagògica. El paper dels docents i dels especialistes orientadors, tant de centre com dels Serveis Educatius.
 • Mòdul 4: El context escolar i familiar en l’atenció a l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals. Equips directius, equips docents i tutors. Cap a una intervenció compartida.
 • Mòdul 5: Propostes i models d'intervenció a l'aula.
 • Mòdul 6: Una modalitat d’intervenció global en el marc de l’escola inclusiva a l’educació primària i a secundària.
 • Mòdul 7: El desenvolupament de la creativitat i de la motivació per la feina.
 • Mòdul 8: Els recursos per atendre l'alumnat amb altes capacitats.
Autoria
 • Angel Guirado i Serrat
 • Pilar Balagué i Bertran
 • Rosa M. Vela i Abella
 • Roser Reverter Oton
 • Natividad Ruiz Hidalgo
 • Ester Castejón Coronado