Pràctica 2

ELS RECURSOS DE L'ENTORN SOCIAL. ELABOREM UN BANC DE RECURSOS (1ª Part)

L’infant o el jove amb altes capacitats necessita, com la resta, poder gaudir de la relació amb la família, de la interacció amb iguals, de temps “no programat” que pot destinar a fer allò que vol –que inclou “no fer res”-. Els nois i les noies d’altes capacitats es caracteritzen, entre d’altres, perquè són capaços d’establir relacions entre informacions extretes de diferents fonts, i no els hem de privar de cap. Sovint, però, quan aquestes altes capacitats es confirmen, se’ls sobrecarrega amb activitats extraescolars –sobretot música, malgrat que no hi tinguin un talent especial. El seu perfil, tant cognitiu com emocional, les seves preferències i desitjos, permetran recomanar les activitats que es consideren més adequades per tal que pugui desenvolupar les seves habilitats o compensar les seves mancances, en el cas que es donin. Per poder fer-ho, és necessari conèixer els serveis especialitzats en l’àmbit proper a l’entorn de l’alumnat. Es prioritzaran els serveis de titularitat pública, i en cas que no n’hi hagi, s’informarà de les possibilitats de beques o ajuts.

REVERTER, R. i RUIZ, N. Cap. 3. La evaluación del alumnado con altas capacidades. En GUIRADO, A. i MARTÍNEZ, M. (coord.) El alumnado con altas capacidades(2012). Barcelona, Graó

El treball en xarxa facilita poder donar una resposta globalitzada i més ajustada a les necessitats dels infants i joves. Des d’aquesta perspectiva, la utilització de tot el que l’entorn pot oferir implica un treball de recerca i anàlisi que s’ha de correlacionar amb el que necessita l’alumne/a.

El terme "recurs" és una expressió en sentit ampli que aplega organitzacions escolars, programes i projectes de centre, professorat, materials, textos, noves tecnologies, bibliografia i pàgines web. Els recursos aconsellats poden ser generals o més especialitzats: biblioteques i altres equipaments culturals, esplais o casals, centres excursionistes, agrupacions esportives, escoles de música o conservatoris, tallers d’arts plàstiques, grups de teatre, escoles de dansa…Qualsevol element que serveixi per atendre de la millor manera possible l'alumnat amb altes capacitats és un recurs a tenir molt en compte. No podem donar una relació exhaustiva de noms de recursos ja que qualsevol instrument es converteix en recurs si sabem veure la seva utilitat educativa. Són molts i no tots són garantia de rigor Al final l'eficàcia d'un recurs depèn de com s'utilitzi. No hem de tenir cap dubte en posar-nos en contacte amb l'Orientador del centre educatiu o amb persones de professionalitat contrastada.

En els darrers anys s’han anant creant Bancs de Recursos. Un Banc de Recursos conté material divers en relació a una temàtica. Els bancs de recursos organitzen els materials de diverses formes per poder facilitar la seva localització. Un banc de recursos facilita la informació rellevant i actualitzada facilitant la recerca i per tant donar resposta àgil i eficaç a la necessitat que tinguin els seus usuaris habituals. Un banc de recursos delimita la seva temàtica. Podem trobar des de objectes bàsics com a imatges, vídeos…fins a cursos de formació.

El BDR es pot definir com un portal informatiu que conté una selecció de recursos, revisats i actualitzats, sobre la lectura en tot el seu abast. Aquí trobareu l'explicació sobre el Banc de recursos: La lectura font de plaer i coneixement: http://xtec.gencat.cat/ca/serveis/sez/crp/bancderecursos/