Practica 1

EL DOCENT COM A RECURS PER ATENDRE LES ALTES CAPACITATS

En el marc d’un Sistema Educatiu Inclusiu es vol garantir sempre la presència, la participació i els aprenentatges valuosos de tot l’alumnat (Decret Inclusiva , 2017).

Els nostres centres Educatius, les nostres aules són diverses. Atendre tota la diversitat de l’aula és el nostre repte com a docents. La mirada ha de ser amplia i a la vegada personalitzada. Hem de disposar d’estratègies adients per a l’atenció a tota la diversitat a l’aula i el centre i escollir les més adequades en cada situació.

REFLEXIONEM

  • Què volem dir quan parlem del docent com a recurs?
  • Què han de tenir en compte els docents per atendre a l’alumnat amb altes capacitats?
  • Què podeu oferir ? I Cóm?

Recordeu el que s’ha tractat en els mòduls anteriors , la vostra experiència i formació docent i llegiu l’article i sentiu els videos que us proposem

.

Llegiu aquest article:

Visioneu aquest vídeo:

"Si som capaços d'analitzar els nostres estils d'ensenyament, de ser innovadorss i creatius en els nostres programes amb la planificació i cura neceassària, capaços de fomentarcanvis positius en el desenvolupament tradicional dela nostra manera d'ensenyar. Si ho fem així, no només ajudarem al desenvolupament específic del nostre alumnat d'altes capacitats sinó també ala resta de l'alumnat, a tot l'alumnat" (Verhaaren, 1990)

Si aconsegueixo fer reflexió al voltant de la meva tasca docent, a continuació es facilita una pauta - guía per ajudar-nos en el nostre objectiu: