ÍNDEX DEL MÒDUL 3

En aquest mòdul treballarem el paper dels diferents components de la comunitat educativaeducativa en l'atenció del'alumnat amb altes capacitats. A continuació, es presenten les quatre pràctiques que configuren el contingut del mòdul:

Pràctica 1: L’alumne/a, la família i el centre

Pràctica 2: Família i escola. Atenció, acompanyament i orientació.

Pràctica 3: El paper del centre (1ª part). Tipus mesures i suports.

Pràctica 4: El paper del centre (2a part): EAP, CAD i PI