ÍNDEX DEL MÒDUL 2

En aquest mòdul treballarem la legislació sobre les altes capacitats en matèria educativa i els documents que se’n desprenen. A continuació, es presenten les quatre pràctiques que configuren el contingut del mòdul:

  • Pràctica 1: Visió general de la legislació sobre Altes Capacitats
  • Pràctica 2: Documents per a l'organització i la gestió de centres
  • Pràctica 3: Guia d'Altes Capacitats DETECCIÓ I ACTUACIÓ EN L'ÀMBIT EDUCATIU (per a mestres i professors)de la que ja hem fet una presentació en el Mòdul 1, pràctica 3
  • Pràctica 4: Decret 150/2017, de 19 d'octubre, sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.