RECUPEREM LES PREGUNTES QUE ENS HEM FET PLANTEJAT AL MÒDUL 1, PRÀCTICA 1 :

1- Com definiries d’entrada les altes capacitats?

En l'heterogeneïtat de l'aula, trobem alumnes que segueixen el ritme de la classe sense problemes, altres que tenen certes dificultats d'aprenentatge i també alguns que sobresurten pel seu rendiment o que tenen capacitat per fer-ho. Detectar aquests alumnes amb altes capacitats és necessari per atendre les seves necessitats.

L'alumnat amb altes capacitats no forma un grup homogeni. Hi ha una gran diversitat, similar a la que trobem en els alumnes amb dificultats per aprendre. Podem recollir, però, alguns termes que aporten matisos diferents a les característiques que posseeix l'alumnat amb capacitats intel·lectuals de nivell superior. referencia_informacio_anterior

Per completar aquesta resposta, torneu a la pràctica 1, apartat 2.

2- Quins serien els trets, les característiques generals que us farien pensar que un alumne/a pot ser d’altes capacitats ?

Dins el col.lectiu d'alumnat amb altes capacitats trobem molta diversitat, com arreu, i no es pot generalitzar però sí que podem aportar una sèrie de trets que en major o menor grau els alumnes poden presentar. A continuació, exposem de manera resumida algunes d’aquestes característiques:

 Facilitat i rapidesa per aprendre, combinar, relacionar i utilitzar coneixements.

 Alts nivells de pensament crític i autocrític.

 Aportacions poc usuals i profundes, plantejament de preguntes existencials.

 Amplitud d’interessos, curiositat i capacitat de parlar de molts temes.

 Capacitat per a descobrir relacions entre dades que altres no veuen.

 Aportacions i solucions originals i poc habituals, són creatius.

 Sentit de l’humor molt desenvolupat.

 Gran sentit de la justícia.

 Capacitat de treballar independentment.

 Alta sensibilitat i intensitat emocional.

 Quan un tema li interessa és perserverant, innovador i original.

 Destacada capacitat de memòria.

 Pot presentar un rendiment acadèmic molt elevat en una o dues àrees però a la resta fins i tot arribar a suspendre.

3- Has tingut mai un/a alumne/a d’altes capacitats a l’aula?

La resposta a aquesta pregunta hauria de ser SÍ. Llegeix el següent article per saber-ne el motiu:

Si la resposta ha estat NO, aquest curs t'ajudarà a identificar millor l'alumnat amb Altes Capacitats. De totes maneres llegeix, si us plau, l'article anterior.

Com era?

Com ja hem dit, l'alumnat amb altes capacitats no forma un grup homogeni, per tant aquesta resposta serà molt diferent en cada cas. L'apartat 2 t'ajudarà a entendre millor el teu alumnat.