ÍNDEX DEL MÒDUL 1

En aquest mòdul treballarem el marc conceptual, així com, la detecció dels alumnes que tenen altes capacitats. A continuació, es presenten les quatre pràctiques que configuren el contingut del mòdul:

  • Pràctica 1 Què entenem per altes capacitats? Característiques i trets distintius que defineixen l’alumnat amb altes capacitats
  • Pràctica 2 Mites i estereotips en relació a l’alumnat amb altes capacitats