Els aprenentatges: accessibilitat.

Els aprenentatges

"No es tracta de saber què és allò que no saben fer els alumnes sords, sinó de saber quines dificultats es trobaran per tal d'adequar el context a les seves necessitats i així poder assolir les competències per desenvolupar-se plenament com a persones en la nostra societat.

Entre tots els aprenentatges que es veuran implicats, cal destacar:

 • la llengua oral
 • la consciència fonològica
 • el llenguatge escrit
 • el llenguatge matemàtic i la resolució de problemes

L'estudi de les dificultats dels alumnes sords amb l'aprenentatge del llenguatge escrit ha estat objecte d'una anàlisi intensa durant els darrers anys. Si bé els diferents autors no es posen d'acord a l'hora d'analitzar les causes d'aquestes dificultats, sí que tots són conscients de la importància que té aquest aprenentatge. De primer, és imprescindible per a l'accés al currículum, però a més, degut al seu caràcter visual i durable, representa el mitjà més important d'accés a la informació de l'entorn i, finalment, millora la competència lingüística en general. Entre els diferents factors que es veuen implicats en l'aprenentatge del llenguatge escrit destaquem:

 • nivell d'adquisició i domini de la llengua oral/llengua de signes
 • correspondència fonològica
 • nivell coneixement lexical
 • informacions i coneixements relatius del món

D'altra banda, l'accés al llenguatge escrit és diferent, ja que varia segons quina sigui la modalitat comunicativa lingüística predominant de l'alumne sord. …En ambdós grups, l'aprenentatge del llenguatge escrit comença per l'interès per la lectura de llibres, i els alumnes sords tenen el mateix interès i curiositat que els alumnes oients. És l'adult, a partir de la interacció que estableix amb el nen i el text escrit, qui mostra el model, l'actitud i l'interès per la lectura. Ara bé, caldrà que aquest adult es situï de forma adequada tot facilitant la lectura labiofacial i l'atenció compartida (atenció no simultània a l'objecte d'atenció, el llibre o text escrit, i la cara i gestos de l'interlocutor) i afegint altres suports per accedir a la lectura comprensiva i significativa, si cal."1)

Accessibilitat al codi escrit.

Una lectura comprensiva i significativa adequada serà és imprescindible per a l'accés al currículum.

Lèxic

Una de les mancances que es presenta sovint a l'hora de poder interpretar un text és la manca de vocabulari específic. La possibilitat de poder "traduir" les paraules desconegudes a un llenguatge més planer, d'una manera àgil i eficient, s'ha de garantir per tal de dotar a l'alumne d'autonomia i no posar més entrebancs a la dificultat que per a ells suposa l'accés a la informació.
Si el noi o la noia sorda accedeixen al text escrit en un suport digital amb connexió a internet, fàcilment podran cercar d'una manera ràpida la informació clau que no els deixa avançar en la interpretació de la informació escrita.

Escriptori d'ESO.

edu365.cat


A l'escriptori d'ESO del portal edu365 hi trobem un bon recull de diccionaris en línia. Ja n'hem parlat anteriorment en aquest curs. Ara ens centrarem en el diccionari de sinònims.

Diccionari de sinònims

edu365.cat: Escriptori d'ESO.

Diccionari de sinònims

edu365.cat: Escriptori d'ESO.


Imatge i generació de concepte

Si a això hi afegim la informació visual que ens pot oferir un cercador d'imatges com el google, l'accés a la informació es completa.

Cercador d'imatges

google.com


Tenir la previsió d'afegir les adreces d'aquests recursos a la pestanya d'Adreces d'interès del navegador, farà les tasques escolars més accessibles.

Enriquiment del text

D'altra banda, podeu també facilitar-li vosaltres la tasca donant-li un text amb aquestes ajudes ja incloses.

Obriu un document de text que tingueu per editar amb el Word. Seleccioneu la paraula que us sembli difícil i aneu a Inserir/comentari.


Se us desplegarà una finestra inferior on escriureu l'alternativa a la paraula. Podeu cercar la definició, frase o sinònim en línia d'entre els diccionaris proposats.


El resultat serà que, en passar el cursor sobre la paraula, es desplegarà una petita finestra amb el text alternatiu que hem determinat.

També podeu preparar unes imatges per a il·lustrar el vocabulari. Per fer-ho, cerqueu primer les imatges, recordeu els magatzems proposats al llarg del curs, i les inseriu al final del text. Seleccioneu la imatge i aneu a Inserir/Marcador. Se us desplegarà una finestra per que li poseu nom, el que vulgueu.


Ara aneu a la paraula que voleu il·lustrar i cliqueu amb el botó dret del ratolí per inserir-hi un hipervincle.

Ara cal que seleccioneu el Marcador adequat, i ja està.


DUA:Disseny Universal per a l'Aprenentatge. El Disseny Universal per a l'Aprenentatge (UDL) són un conjunt de principis per a què el desenvolupament del currículum doni a totes les persones la igualtat d'oportunitats per aprendre.
Recomanem que us mireu l'apartat dels libros modelo, podreu veure com es poden adaptar els contes, es converteixen en flexibles i accessibles a tot l'alumnat. Si en voleu saber més: https://docs.google.com/file/d/0BxdkOvLU46nKQm9aeHlYZTRVSGc/edit?usp=sharing

Accessibilitat a la informació oral

FreeSpeech 2000

El programa FreeSpeech 2000 de Philips és un programa de reconeixement de la parla humana i conversió a text. El programa, que disposa d’un vocabulari de 30.000 paraules, permet a l'usuari parlar a una velocitat normal, sense haver de fer pauses forçades entre paraules.

La versió catalana va ser desenvolupada per la UPC amb el finançament de la Generalitat i és capaç de considerar quatre varietats dialectals del català. Funciona en Windows 98, 2000 i XP.

Podeu trobar més informació a http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/noticia_702

FreeSpeech 2000

Aquest sistema, com els que segueixen, millora el seu funcionament amb l’entrenament i el perfil del locutor.

Això vol dir que cal preveure unes hores per a enregistrar la pròpia veu, amb un textos predeterminats, de manera que es configuri el nostre perfil. Cada locutor/mestre haurà de seguir el mateix procés.

Tots ells es poden utilitzar per a prendre apunts o transcriure la veu a text fent un subtitulat en línia.

A l'actualitat es troba descatalogat però és possible aconseguir-ne una llicència gratuïta pel Departament d'Ensenyament.

Reconeixement de veu

En castellà i gratuït. Funciona en Windows Vista i Windows 7.

Dragon Naturally Speaking

En castellà i de pagament. Funciona en Windows XP i Windows 7.

Accessibilitat a les explicacions

Programa Pissarra

Unes adequacions similars es poden fer per a la presentació de problemes matemàtics. L'accés a la informació és prèvia al plantejament de la solució. En Jordi Lagares ha creat un senzill programa que permet l'enregistrament de la resolució d'un problema matemàtic fet a la Pissarra digital. El programa s'anomena Pissarra i podeu veure'n un tutorial tot seguit. També podeu descarregar-lo de la seva web http://www.xtec.es/~jlagares/PintarEnPantalla

Pintar en Pantalla és un programa d'en Jordi Lagares que fa això, dibuixa, escriu i pinta directament damunt de la pantalla sense fer servir una finestra pròpia, ho fa damunt les finestres que hi hagi actualment obertes o l'escriptori. Això fa que pugui ser de gran utilitat, per exemple, en programes de presentacions per indicar, assenyalar, emfatitzar, etc.

Programa PintarEnPantalla de J.Lagares

Podeu mirar-ne el tutorial o descarregar-lo a http://www.xtec.es/~jlagares/

Tutorials dinàmics amb screencast-o-matic

A www.screencast-o-matic.com trobareu la manera de fer tutorials en moviment per captura de pantalles. És un programa molt fàcil de fer anar i que no necessita cap tipus d'instal·lació ni de registre.
Logo screencast-o-matic
Aquesta aplicació en línia incorpora so, que podeu enregistrar directament amb el micròfon de l'ordinador. Us permet de desar la captura en diversos formats de vídeo, mides i amb altres opcions visuals i sonores. Un cop a l'ordinador podreu editar-ne els aspectes que us calgui.

Aquí podreu veure'n un exemple amb el tutorial.

Tutorial screencast

Wink

Un altre programa que us pot servir és el Wink Programari que permet fer captures de pantalla amb l'objectiu de generar tutorials animats. Les animacions generades tenen format Flash o executables. Aquest es pot executar en local, sense connexió.
Aquí teniu el tutorial del SATI del curs 05/06: sati4_0506_wink.pdf

Altres programes

Trobareu moltes més opcions per a enregistrar les vostres classes virtuals al SDNEE del curs 07/08.

Accessibilitat a la informació de la xarxa

La cacera del tresor

Nickels (2002), Students as Netizens: Connecting the Classroom with the Web Document d’ Internet [26/1/2005] descriu una cacera del tresor com un esdeveniment en el que s’ofereixen pistes que els jugadors (estudiants) han d’analitzar, interpretar i després integrar en una sèrie d’accions que els portarà al descobriment i posterior consecució d’un objectiu: "el tresor".


M. Del Mar Lluelles ha treballat des de fa anys les caceres del tresor com una eina realment útil per a l'escola inclusiva. Segons ens explica en el seu escrit al GUIXtic:
"Una cacera del tresor és un recurs educatiu amb moltes possibilitats didàctiques i competencials que es pot utilitzar en totes les àrees i en tots els nivells educatius. Consisteix a desenvolupar una unitat didàctica o un nucli d'activitat concret utilitzant les TAC a l'aula. A més, aconsegueix despertar l'interès de l'alumnat i permet treballar continguts diferents segons el ritme d'aprenentatge de cada estudiant.

Caceres
View more presentations from mlluelle


Una cacera del tresor consta de cinc parts:

 • Capçalera. Conté el títol de la cacera, a quina àrea i a quin nivell educatiu s'adreça i el nom i el correu electrònic de l'autor. També incorpora imatges, fotografies i dibuixos.
 • Introducció. Consisteix en un breu paràgraf motivador sobre el tema que volem treballar a l'aula. Es tracta de despertar l'interès de l'alumnat.
 • Preguntes. En aquest apartat, s'hi plantegen una sèrie de preguntes amb l'objectiu que els aprenents, després de fer una recerca a Internet, hi donin resposta. Es tracta de redactar preguntes guia, és a dir, de formular qüestions que permetin concretar els aspectes més importants de cada tema, amb

la qual cosa s'ajuda els nois i les noies a assolir els objectius establerts.

 • La gran pregunta. Consisteix en una activitat o en més d'una, generalment pràctiques, que porten l'alumnat a aplicar els coneixements adquirits i a realitzar aprenentatges nous.
 • Recursos d'Internet. Es tracta d'un recull de les adreces d'Internet més adients sobre el tema de la cacera, prèviament seleccionades pel professorat, amb l'objectiu que els nois i les noies les consultin i puguin resoldre totes les qüestions plantejades."

Podeu trobar un model buit de Cacera del Tresor a la pàgina de M. del Mar Lluelles http://www.xtec.cat/~mlluelle/caceres/plantilla/cacera.html


Amb les caceres del tresor fem l'acompanyament als alumnes en el procés d'aprenentatge de l’ús de la xarxa com a eina educativa."
Les caceres ens permeten adequar l'accés al currículum de manera personalitzada als nostres alumnes amb DA, sense que les tasques ordinàries de l'aula es vegin alterades. Així potenciem la inclusió, per a tothom.
Procediment:

 • Primer heu de seleccionar les pàgines web més pertinents sobre el tema a treballar. Aquestes a més de ser clares i entenedores, han d'incorporar recursos diversos de text, veu i imatge, que facilitin l'accessibilitat.
 • Cal redactar un document, en un format que permeti la inserció de links.
 • S'ha de vetllar perquè la recerca suposi a l'alumne:
  • Una recerca significativa i funcional: Cerca informació perquè necessita trobar una resposta.
  • Un procés de tria, integració, transformació i síntesi de la informació trobada.
  • Una tasca col·laborativa amb els seus companys.
 • La Cacera s'edita i es pot treballar sense connexió a internet.


WebQuest o WQ

Les Webquest són un altre tipus de caceres. En trobareu també molts exemples fets a la xarxa.
Webquest google és una plantilla per a fer Webquest creada amb Google Sites. https://sites.google.com/site/webquestgeneral

 • Cal entrar amb l'identificador de gmail o de l'xtec.
 • Cliqueu a Utilitza la plantilla.
 • Us demanarà un nom que generarà el vostre google site.
 • Cliqueu a Crear i ja podeu editar-la.
 • Haureu de canviar el contingut que ara serveix de mostra i posar-hi el contingut de la vostra WebQuest.
 • Podreu canviar molts aspectes de disseny fàcilment, però el menú amb tots els enllaços als diferents apartats de la wq fa és fet.
 • No podreu desar-la a l'ordinador per a treballar-la en local.

Caceres a la web

 • Descobreix les caceres del tresor. Una cacera per aprendre a fer caceres

http://www.xtec.cat/~mlluelle/caceres/caceres.htm

 • L'aplicació a l'aula de les caceres del tresor. Congrés Nacional Internet a l'aula

http://www.congresointernetenelaula.es/virtual/?q=node/629&id=289&congreso=presencial

 • Cazas del tesoro Llistat de moltíssimes caceres del tresor en castellà i en altres idiomes, també en català. http://www.aula21.net/cazas/ejemplos.htm
 • Caceres del tresor per a primària i secundària. Classificació de les caceres per àrees i nivells

http://webquest.xtec.cat/WebCaceres/clasi.htm

 • Webcaceres. Eines, recursos, recull i classificació de caceres del tresor

http://webquest.xtec.cat/WebCaceres/index1.htm

WebQuestCat, COMUNITAT CATALANA DE WEBQUEST

Pàgina on trobareu WebQuest i Caceres amb tots els recursos i exemples fets de gran qualitat. http://sites.google.com/site/webquestcathome/