4. Competència comunicativa i lingüística.

En aquest mòdul veureu diferents eines TIC i TAC per desenvolupar la competència comunicativa i lingüística de l'alumnat de diferents nivells educatius. Trobareu tutorials d'aplicacions per fer els materials més accessibles que garanteixin que s'arribi a la comprensió i integració de les informacions que contenen. Podreu introduir a les aules i per a tot l'alumnat diferents recursos i formats: entorns virtuals, audiovisuals, projectes narratius…, emprant estratègies de treball col·laboratiu i en xarxa.

Continguts

  • Discurs narratiu.
  • Contes i vídeos a l'edu3.cat. Una mà de contes
  • L'Storyboard.
  • Coherència i narració: Petits passos
  • Les produccions pròpies: Vídeos subtitulats.
  • Els aprenentatges.
  • Accessibilitat al codi escrit, a les explicacions i a la informació de la xarxa.
  • Competència comunicativa i lingüística.
  • Experiència d'Agrupament Virtual

Pràctiques