FACIL, l'aplicació

Factoria d'Activitats Combinades d'Informàtica i Logopèdia.

És una aplicació que genera automàticament activitats educatives a partir d'un lèxic i uns models d'exercicis en paper o en programari educatiu. Facilita la tasca d'elaborar materials i d'adaptar-los al nostre alumnat.

L'última versió és la del 16/07/12

Estructura

S'estructura en mòduls:

 1. Base de dades del programa que incorpora recursos i informacions per a desenvolupar els exercicis (paraules, imatges, sons, síl·labes, …).
 2. Base de dades de l'usuari, registra paraules noves amb els recursos i informacions associades.
 3. Models d'exercicis que es personalitzen segons els criteris que trieu.
 4. Mòdul de programació que permet seleccionar les dades i construeix els nous exercicis.

Requisits

Per utilitzar el programa necessitareu:

 1. Microsoft Office 97 o posterior.
 2. Disposar de 200 Mb lliures en el disc, temporalment, per fer la instal·lació i 90 Mb per utilitzar el programa.
 3. Tenir instal·lat el Clic 3.0 i/o el Jclic, el TocaToca, l’Exler i altres programes per realitzar els exercicis.

Instal·lació, actualització

Podeu baixar el FACIL, diferents versions i en diferents idiomes de: http://www.xtec.cat/dnee/facil
S’ha de descarregar, feu doble clic a sobre i cliqueu Continuar. Hi ha ordinadors que poden demanar on el voleu guardar. Creeu una carpeta a la unitat C: Quan surti el missatge que ha acabat la baixada, cliqueu: Tanca. Aneu a la carpeta on s'ha guardat: C:| facil | i feu doble clic a

quan hagi acabat ja podeu clicar D'acord.

Mireu la unitat C ha creat una carpeta: prg_educ i dins una altra carpeta: facil. Dins hi ha les carpetes amb les imatges, sons, dades, etc.
La instal•lació ha creat, a més, una icona a: Inici | Programes | Aplicacions PIE | Facil i Actualització Facil.
Prémer aquesta icona us connecta a l’adreça d’internet on podeu trobar les futures actualitzacions del programa. L’actualització no afecta a les dades que hagi introduït l’usuari, només modifica o millora els fitxers de l’aplicació original.

Per engegar el programa aneu a: Inici|Aplicacions Pie| Facil| Facil
En alguns ordinadors s’obre una pantalla i surt el missatge:

cliqueu si.

En altres surt un missatge on diu que heu de reiniciar l’aplicació, cliqueu a Aceptar
Un altre possible missatge és que ha finalitzat la instal·lació i quan premeu D'acord es tanca el programa. De les dues maneres

aneu a: Inici|Aplicacions Pie| Facil|Facil

quan obriu us pot sortir el missatge:

Cliqueu Abrir. Començaran a passar pantalles, quan hagi acabat cliqueu Aceptar.

Es tancarà l’aplicació. L’heu de tornar a obrir. Torna a sortir el missatge abans esmentat. Torneu a clicar: Abrir. A la pantalla que surt, cliqueu: Continuar i se us obrirà el Facil amb totes les seves possibilitats

Models d'exercicis

En paper

FACIL crea taulers, fitxes, daus i altres materials que es poden imprimir i retallar per convertir-los en jocs de taula. Es poden utilitzar per desenvolupar la comunicació oral o per sistematitzar i automatitzar de manera lúdica els coneixements adquirits.

Els jocs en paper mostren un formulari Access que es pot imprimir directament.

Avís important: Heu de tenir en compte que quan vulgueu tancar el formulari ho feu per l'aspa de sota, a la part superior dreta. Així tornareu a poder triar joc.
Si tanqueu amb l'aspa de dalt de tot, tanqueu el programa i heu de tornar a començar per Inici|Aplicacions…

Els que porten les icones Word obren un arxiu en el processador de text. Quan ho demani cal Habilitar les macros. Heu d’anar al menú Herramientas | Macros | Seguridad Fuentes de confianza i activar Confia en todas las plantillas y complementos instalados.
Els fitxers Word es poden imprimir, però també es poden modificar, utilitzant les eines del programa, guardar i utilitzar amb independència del programa FACIL. Cada joc té unes característiques, per exemple, el joc de l’Oca necessita 63 dibuixos.
Es poden fer:

 • 1- Jocs de llengua: lotos, daus, dòminos, jocs de l'oca, …
 • 2- Activitats de lectoescriptura: identificar (sons, lletres, síl·labes, paraules), repassar, confegir paraules (dictats muts, armari codificat …), jocs (cartronets petits de lectura, daus, dòminos, cartes, memori …

Exercicis en paper, seguint els models de la Mercedes Rivera i la Remedios Sanabria, on l’alumne ha d’escriure, copiar, enganxar etc. Es tracta d’activitats que habitualment ja fan els alumnes però que ara podreu preparar a mida. El seu funcionament és semblant als Jocs de Llengua però amb propostes i finalitats diferents.

 • 3- Llibreta de rimes: identificar, reconèixer i classificar paraules que rimen.


Aplicacions


 • 1- Paquets Clic i JClic (lèxic, discriminació auditiva…)

De les moltes activitats interessants del Clic que es poden descarregar de la xarxa s’han seleccionat alguns exercicis com a model perquè els personalitzeu amb nous continguts.
FACIL, seguint l'estructura del paquet original, crea una carpeta on col·loca els arxius amb els nous exercicis i els fitxers necessaris de text, veu o imatge. El resultat és un paquet d'activitats Clic generat automàticament que es pot copiar i instal•lar en qualsevol ordinador i que es pot editar dins de l'entorn d'autor del Clic per fer les correccions que calguin. Recordeu l'enllaç del modul 1-pràctica 2, on s'explica com es poden fer activitats JClic. Cal que us fixeu on es guarda la carpeta. C:\Pgr_Educ\Facil S’engeguen automàticament quan el Clic 3.0 i/o el JClic estan instal·lats a l’ordinador.

Avís important:

 • Les activitats JClic s'obren o no segons estigui instal·lat el JClic. Si no s'engega automàticament obriu el programa JClic i cerqueu l'exercici.

No heu d'oblidar que el FACIL no és per visualitzar exercicis sinó per a preparar-los.

 • En les activitats Clic Classifica només es poden seleccionar les paraules a partir d'un sol criteri o altrament de vegades no es pot generar l'exercici.


 • 2- Exercicis Exler

Exler és un programa desenvolupat per l'Escola de Patologia del Llenguatge de Barcelona per a la rehabilitació de l'afàsia, que treballa la comprensió auditiva, la lectura, el dictat i autodictat a partir d’imatges.
FACIL crea una carpeta on, a partir de les paraules seleccionades, construeix col·leccions d'exercicis o pàgines i adjunta els arxius d'imatges i sons necessaris.
Les icones de l'activitat, que engeguen els diferents exercicis:

Icona Explorador. Identifiqueu el vocabulari actiu de la làmina, pot fer-se per exploració, fent clic sobre diferents objectes i, d'aquells que són actius, el programa n'escriu el nom i en fa la pronúncia. També us pot presentar el dibuix dels objectes sota la làmina, i en fer-hi clic, el programa l'assenyala a la làmina, amb un rètol amb el seu nom i a més en fa la pronúncia.
En avançar de pàgina, us presenta unes làmines amb objectes de la làmina principal de la història, fent-hi clic, n'escriu el nom i en fa la pronúncia. Fent clic novament a la icona Explorador, us presenta sota la làmina el dibuix dels mateixos objectes de la làmina, i fent-hi clic al damunt, us els assenyala a la làmina, surt un rètol amb el seu nom i en fa la pronúncia.

Icona Escoltar. És la icona que activa els exercicis de comprensió oral. El programa dicta una paraula que cal assenyalar amb el ratolí a la làmina. Com a ajuda disposeu de la icona Altaveu, que repeteix el dictat de la paraula.
La quantitat d'exercicis proposats es configura des de la pàgina inicial de l'Exler, menú Opcions | Configuració | Número d'ítems | 3-5-10-15-20.

També es pot configurar el tipus de lletra, manuscrita o d'impremta, des del menú Opcions | Configuració | Tipus de lletra | Manuscrita o Lletra d'impremta.

Icona Mirar. És la icona que activa els exercicis de lectura. El programa mostra la paraula escrita i cal assenyalar l'objecte a la pantalla. Amb la icona Altaveu, el programa llegeix la paraula de l'objecte que voleu buscar. A les respostes el programa reacciona amb un o Malament, admet fins a tres respostes equivocades abans de passar a una nova pregunta.

Icona d'Escoltar i escriure. És la icona que activa els exercicis de dictat.

Icona d'Escriure. Activa, als exercicis d'escriure, el nom d'objectes que el programa assenyala.

Compteu amb l'ajuda de la icona Altaveu, que pronuncia el nom de l'objecte, i de la icona de la Vareta màgica, que fa aparèixer durant uns instants el rètol amb el nom de la paraula que heu d'escriure.

Si voleu sortir de l'aplicació, cliqueu: Opcions|Sortir que hi ha a la part superior esquerra.


 • 3- Exercicis Toca-Toca

El Toca-Toca és un programa de causa-efecte pensat per educar i agilitzar el control voluntari de la resposta http://www.xtec.cat/~jfonoll/tocatoca/.
En aquest entorn s'han seleccionat activitats de discriminació auditiva i lectura perquè els personalitzeu amb els continguts que cregueu oportuns. FACIL crea una carpeta amb els nous exercicis personalitzats i incorpora els recursos gràfics i auditius precisos. S’engeguen automàticament quan teniu el TocaToca instal•lat a l’ordinador.


 • 4- Presentacions Power Point

Les presentacions són un recurs eficaç i senzill de preparar però que requereix el seu temps. FACIL automatitza la preparació de cinc models d’activitats de presentacions amb Power Point:

 • Vocabulari: presentació que conté una diapositiva per cada paraula amb la imatge, el text i la veu.
 • Lectura: Cada diapositiva conte el text que l’alumnat ha de llegir i la imatge. Com ajuda apareixen, pas a pas les síl·labes de la paraula i, finalment l’alumnat pot escoltar-la per verificar si la seva lectura es correcta.
 • Ortografia: Dicta paraules que l'alumnat ha d'escriure i al final hi ha l'autocorrecció.
 • Tria: Presenta tres paraules i cal triar la que correspon a la imatge.
 • Abecedari: Amb els sons que tenen les imatges escollides les ordena alfabèticament.

—-

Altres

 • 5- Activitats SEA: Els exercicis es guarden en una carpeta dins el FACIL. Cal engegar el programa SEA, carregar l’exercici i executar-lo.
 • 6- Hot: Hi ha diferents imatges amb un desplegable on cal cercar el nom de la imatge.
 • 7- Web: Crea una pàgina web on cal escriure el nom de la imatge que surt a cada pantalla. Amb autocorrecció.

—-


Totes les imatges són captures de pantalla o de regions de pantalla del FACIL fetes per Anna Fontelles