Morfosintaxi

El món et parla

Imatge: el món et parla

Peu d'imatge: http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3330


El món et parla és un conjunt de tres projectes adreçats als tres cursos d'educació infantil podent-se utilitzar també per educació especial i aula d'acollida.

Pel tema de morfosintaxi ens interessa especialment el segon: El món et parla 2.

Un grapat de temes molt apropiats per a nens petits, però amb un lèxic molt ric, ens obren un ventall de deu frases a confegir per a cadascun.


En aquest joc es tracta d'escoltar una pregunta i respondre segons el dibuix que s'observa. La resposta es fa amb unes tires de paraules que estan barrejades i s'han d'organitzar correctament.

En clicar cada una de les paraules s'escolta la paraula, la qual cosa facilita la lectura als nens i nenes que encara no en saben. Permet fer un bon estudi de la frase, conservant l'article, nom, verb i complement. Quan es confegeix correctament es sent la frase i el soroll que la representa.

Quídam, Estructuració de llenguatge

Es tracta d'un programa informàtic creat l'any 2000 per Margarita Fortuny. Va ser pensat per a Windows 98, amb la base de dades Access 97 i la síntesi de veu UPCTV. Tot i això funciona correctament amb el Windows XP i 2000 i també amb l'Access 2000. Els ordinadors de dotació a primària l'incorporen a Programari educatiu.

http://www.xtec.cat/~mfortun4/Quidam.htm

Imatge del vídeo del programa.

El programa permet quatre activitats complementàries

 • Diccionari d’accions en imatges.
 • Visualitzador de frases.
 • Estructuració de frases.
 • Seqüenciar frases.

Totes les activitats tenen so, imatge i text que s’activen automàticament per tal d’afavorir el feedback immediat. El so també pot ser activat a voluntat per tal de sentir la frase que es va composant. En totes les activitats s’ha previst un apartat d’escriptura voluntari que es pot complimentar per evocació, dictat o còpia i en permet fer la correcció. La possibilitat d’imprimir la pàgina permet ampliar el treball a classe o a casa.

Diccionari d’accions en imatges

Diccionari de verbs en infinitiu amb sinònims, en el qual s'han substituït les definicions per dibuixos.
Inclou la conjugació de l'Indicatiu en 3ª persona del passat, del present i del futur, a més del present del Gerundi i el Participi. Uns petits pictogrames permeten triar el temps o la traducció als diferents idiomes. També es pot cercar l’acció partint d’altres idiomes.

Visualitzador de frases

Visualitzador de l’estructuració de llenguatge amb elements concatenats i imatge total resultant.
Els elements TSVOL (Temps+Subjecte+Verb+O. Directe+Lloc) de què es disposa són limitats, però permeten veure una imatge global que correspon a la frase.

Estructuració de frases

Estructuració, que permet triar el tipus d’estructura base que es vol treballar.
Es poden fer frases amb tots els verbs del diccionari en tots els temps verbals i amb tots els elements del vocabulari. Tots els elements poden ser triats a partir dels dibuixos que els representen. Els verbs també poden ser triats directament escrivint-los.

Seqüenciar frases

Seqüències. Es poden triar fins a 3 verbs que representin una seqüència, accions relacionades o bé independents.

Un cop imprès, s’obté una fitxa amb la qual es poden fer frases en tots els temps verbals i ampliar-ho amb sinònims.

Pràctica

Cerqueu el programa Quídam a l'ordinador de l'escola o bé instal·leu-lo al vostre.
Comproveu que podeu sentir la veu de totes les activitats. Si no és així cal que instal·leu també la Síntesi de veu de la UPC
Altres llocs de descàrrega:

Clissar

Clissar

Exemples d'aplicacions


Clissar és un conjunt d'aplicacions en Flash en la línia del Visualitzador del Quídam, de la mateixa autora, amb la qual podem treballar l'estructuració bàsica de frases d'una manera visual.

 • SVOL : Estructura bàsica de Subjecte, Verb, Objecte directe i Lloc
 • Lúdic : = però absurd
 • SCoVO : Subjecte amb complements, Verb i Objecte directe
 • SVOdi : Subjecte, Verb, Objecte indirecte i Lloc.
 • Posic : De posicions
 • TdSVO : Temps (Parts del dia) Subjecte, Verb i Objecte directe
 • TcSVO : Temps (Clima) Subjecte, Verb i Objecte directe
 • TeSVO : Temps (Estacions) Subjecte, Verb i Objecte directe

Entre les utilitats hi ha la doble pantalla on es poden veure i escoltar les frases similars que difereixen en un o més elements.

Clissar, doble pantalla

Podeu trobar-ho a www.xtec.cat/~mfortun4/clissar.htm

Galí

Adreçat a l'alumnat a partir de cicle mitjà. El projecte original va ser el CD-ROM "Galí" (Guia per a l'Autoaprenentatge de la Llengua Interactiu), que va ser produït l'any 2000 en el marc d'un projecte europeu.

Imatge: Galí

Peu d'imatge: hi ha un noi i una noia parlant per telèfon. Activitat del Galí.

El Galí en línia ofereix materials basats en el programa JClic destinats a l'aprenentatge interactiu de la llengua catalana.
El Galí introdueix l'alumnat a un nivell bàsic de llengua catalana a partir d'activitats seqüenciades i programades que desenvolupen les habilitats bàsiques de coneixement lingüístic: escoltar, parlar, llegir i escriure. La majoria de les activitats es desenvolupen en situacions comunicatives habituals, en context.
Es treballen el vocabulari i les expressions més bàsiques en el marc de la metodologia d'autoaprenentatge lingüístic.
El Galí en línia conté més de 1.500 exercicis organitzats en 56 sessions de treball, que es reparteixen en sis grans blocs temàtics:

 1. 1. Com s'escriu? Com es pronuncia?
 2. 2. Qui sóc? Com sóc?
 3. 3. Quina hora és? Quin dia som? Què m'agrada?
 4. 4. Què menjo? On visc?
 5. 5. Què faig? Què Compro? On vaig?
 6. 6. Morfosintaxi

En cada bloc hi ha sessions corresponents a dos nivells de dificultat:

Color verd: iniciació
Color taronja: aprofundiment

Modalitats de treball

El Galí en línia es pot fer servir de dues maneres diferents:

Aprenentatge guiat

Reservat als usuaris registrats de l'edu365.cat En aquesta modalitat el sistema enregistra el resultat dels exercicis i mostra uns indicadors visuals que permeten distingir les sessions ja superades de les que encara no ho estan.
Per superar una sessió cal realitzar tots els seus exercicis amb un nivell d'encert superior al 75%. Per superar un bloc cal haver superat totes les seves sessions.

Aprenentatge lliure

Es pot accedir a qualsevol sessió sense que quedi cap constància dels resultats obtinguts en realitzar els exercicis.
Aquesta serà la modalitat que escollirem per la seva flexibilitat.

Activitat d'ampliació.
Mireu algunes activitats d'Entrena't a llegir.
http://www.edu365.cat/entrena/index.htm
Us sembla que poden anar bé per ampliar el vocabulari? i per desenvolupar la morfosintàxi?