Lèxic

El lèxic forma part del contingut del llenguatge, és allò sobre el que es parla. Algun alumnat amb dificultats auditives han de treballar específicament el contingut del llenguatge.
Hi ha fonamentalment dues maneres d’adquirir vocabulari: per contacte i per aprenentatge conscient. L’aprenentatge per contacte implica que l’alumnat entra en contacte amb els mots dins d’un context ja sigui en un conte, en un joc, o en una situació de la vida quotidiana. Sovint el significat es dedueix pel context lingüístic i extralingüístic que acompanya el nou mot. En canvi, en l’aprenentatge conscient, el significat del mot s’explícita i se’n poden comentar determinades característiques gramaticals.
Les activitats d’adquisició de lèxic haurien d’anar acompanyades del seu ús en altres situacions i contextos per tal que l’alumne l’arribi a integrar d’una manera autònoma i l’incorpori a la parla quotidiana. Hem de plantejar activitats que vagin de les parts al tot; per exemple: pera, fruita, aliment. I activitats inverses, per exemple: vehicle, moto.
Hem de tenir en compte que no només es treballen els noms sinó també els adjectius, verbs, adverbis, … i la seva utilització en els processos comunicatius.

Podeu classificar: activitats diàries - activitats no quotidianes, activitats d’oci - de treball, activitats que es poden fer en llocs tancats i oberts, … animals que ni neden ni volen, viuen a terra i/o a l'aigua, …

Construir frases establint relacions de causalitat, relacions de possessió, …

Tenim a l' abast materials per:
* Adquirir vocabulari dins d'un context: a l’Exler, a l’Akira se’n va al mercat,…
i després traslladar-ho a la situació educativa dels racons per aprendre i fer servir el llenguatge en context, amb els/les iguals i que sigui una activitat competencial.

* Categoritzar i generalitzar vocabulari en activitats de classificació amb el Clic, les Mud de mots, els Diccionaris…
i treballar-ho en un taller en petit grup amb jocs de taula.

* Elaborar materials adaptats a les característiques del vostre alumnat, amb el clic, el Jclic, el FACIL, … les presentacions …
per tal d'afavorir l'intercanvi comunicatiu i l'aprenentatge, treballant en parelles o petit grup.

* Buscar imatges, dibuixos, fotografies a Picasa, Google, … quan no se sap el significat d'una paraula, per fer un projecte,…

D’aquestes activitats en trobareu de més o menys competencials, de més o menys atractives, de més o menys adients al vostre alumnat. Serà la vostra “estratègia” la que us guiarà en l’encert de la tria i/o elaboració d'activitats competencials.
Aquí només pretenem oferir-vos una pinzellada del molt material que podeu trobar i elaborar. Com el següent:


Recursos a:

- Recursos de la pàgina de l'alumnat nouvingut.

Imatge: botiga

botiga.jpg

—-

- MIC: magatzem d'icones catalanes.
Trobareu més informació a la pràctica 4 del mòdul 1.

Imatge: MIC


- Paraules. Centres d'interès. Agrupades per camps semàntics.

Imatge: pantalla de Paraules


- Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges. El vocabulari té més de 1.000 paraules en català, que apareixen associades a una il·lustració i estan agrupades per temes (l’escola bressol, l’escola d’adults, la farmàcia, les herbes i les espècies, els àpats, etc.)

Imatge: Vocabulari habitatge


- Vocabulari d’accions, una altra opció per treballar verbs, amb tres àrees temàtiques.

Imatge:Pantalla d'inici vocabulari d'accions


- A la pàgina web de la Margarita Fortuny trobareu molts materials a l'abast.


- Activitats de llengua per al cicle inicial. Per treballar lèxic, gramàtica, ortografia i lectura, … Podeu triar quin grup d'activitats voleu fer i el tipus de lletra: lligada o de pal.

—-

- TEQ: conceptes bàsics. El TEQ és un clic de conceptes bàsics de Temps, Espai i Quantitat o comparació. Està adreçat a nens i nenes de 3, 4 i 5 anys i opcionalment a educació especial. Creat a base d'imatge fotogràfica i suport sonor, que donen molt atractiu a les activitats. L'aplicació té com a objectiu fixar els conceptes bàsics que es treballen i iniciar-se a la lectoescriptura de paraules a través del so. També pretén que els nens i nenes relacionin la imatge amb el so. Hi ha 9 paquets d'activitats \\

Imatge:Pantalla d'inici del TEQ


- Aneu a la pàgina del CREDA-Lleida: materials|recursos per a la intervenció en el llenguatge trobareu moltes activitats de lèxic i de morfosintàxi per fer directament a l'ordinador i/o per imprimir i poder jugar en petit grup o per parelles.
http://www.xtec.cat/creda-lleida/recursos_3.html

Imatge:Joc de l'oca de la platja i la piscina


L'Akira se'n va al mercat Una aplicació interactiva per treballar amb vocabulari dels aliments en el context d'un mercat.

Imatge:Pantalla d'Akira se'n va al mercat


Una altra mud per ESO i Batxillerat amb 4 nivells de dificultat,


Podeu veure totes les Mud de mots, hi trobareu un llistat d'activitats de lèxic.


Els diccionaris

Els diccionaris en línia ens posen a l'abast molts recursos, us en posem alguns exemples. Aneu a la pàgina http://www.edu365.cat/agora/ i us trobareu els següents diccionaris i un conjugador verbal.

El diccionari DIDAC

El DIDAC és un diccionari de la Gran Enciclopèdia Catalana.

El diccionari DIDAC es caracteritza per tenir un llenguatge clar i senzill.
Per utilitzar el DIDAC heu d'estar connectats a Internet.

 1. Activeu el DIDAC i escriviu la paraula que vulgueu buscar a l’espai destinat a aquesta finalitat (a la part superior de la pantalla) i feu clic a Cercar.
 2. Observeu com les flexions de la paraula entrada estan escrites totes senceres i no s’empren abreviatures per explicar les característiques morfosintàctiques, tal com passa en els diccionaris per a adults.
 3. Podeu accedir a la definició de qualsevol paraula del text fent-hi doble clic.
 4. El DIDAC, incorpora unes làmines temàtiques a les quals s'accedeix per les icones situades a la part inferior dreta de la pantalla. Feu-hi clic al damunt i us apareixerà l’Índex de les làmines agrupades per temes.
 5. Per exemple: Cara.
 6. Si passeu el cursor per damunt observareu com apareix el nom dels diferents elements actius.
 7. Si hi feu clic, observeu com apareix la definició del nom actiu en aquell moment.
 8. Podeu tornar a la làmina fent clic al Títol de la làmina subratllat.
 9. Com en qualsevol pàgina web, podeu imprimir les pantalles del diccionari amb el menú Archivo|Imprimir.
 10. Igualment podeu seleccionar els diferents elements de gràfics i text de la pantalla, copiar-los: menú Edición|Copiar i enganxar-los: menú Edición|Pegar en un editor de text o de gràfics.

Ara aneu al Conjugador verbal

 1. Escriviu el nom d'un verb que vulgueu cercar. Us surt conjugat.
 2. Observeu que a la part inferior també hi ha les làmines del DIDAC.

Altres diccionaris

català-àrab, català-urdú, català-xinès, …, a: alumnat nouvingut/lèxic.
Són uns vocabularis temàtics infantils il·lustrats. Les paraules s‘han agrupat per camps semàntics.
Inclouen la fonètica de les paraules en català i en els altres idiomes, anomena els principals elements de les diferents cultures.

Pràctica d'ampliació.
Diccionari audiovisual que agrupa el vocabulari per camps semàntics, amb fotos, so, …

Si teniu un alumne o una alumna que en un moment donat no sap el que vol dir una paraula, disposeu d'un recurs molt ràpid i que a l'alumnat amb dificultats auditives pot ser de gran utilitat, i és, buscar la paraula al Google o al Picasa; us sortiran una gran quantitat d'imatges.

Imatge: Cercador Google

Peu d'imatge: Autoria, Anna Fontelles

Imatge: Cercador Picasa

Peu d'imatge: Autoria, Anna Fontelles

AraWord

Icona AraWord
L'AraWord és una aplicació que tradueix instantàniament un text en icones de l'Arasaac.

Al m1p4 d'aquest curs hem vist el programa Picto Selector que també fa servir aquestes icones, entre d'altres. Amb l'AraWord no cal que anem seleccionant les icones sinó que aquestes substitueixen automàticament totes les paraules que té a la seva base de dades.
Podeu fer la prova copiant-hi un text concret, per exemple un conte.

Exemple de l'AraWord
Si teniu instal·lada la versió d'octubre de 2011, l'haríeu d'actualitzar anant a: herramienta/gestor de recursos/comprobar actualizaciones/ actualizar. La versió del 2011 presentava algunes limitacions en català, com per exemple el fet de reconèixer únicament l'infinitiu dels verbs o haver de jugar amb masculins singulars per a molts noms comuns i adjectius. Amb l'actualització veureu que ja podeu posar els verbs conjugats.

L'AraWord ens pot simplificar molt la tasca d'aportar significat al significant.

Entre les seves virtuts destaquem, a més de la principal:

 • Editar el text un cop trobada la icona.
 • Formatar el text al nostre gust.
 • Seleccionar la icona representativa d'entre les que conté la base de dades.
 • Incorporar fàcilment una icona pròpia a la base de dades.
 • Desar el text editat o exportar-lo en jpg

Aquest és un exemple de com podem usar-lo en la comprensió de problemes matemàtics. Després de crear el text amb l'AraWord n'obtenim la imatge en jpg que podem editar fàcilment amb un programa de dibuix.

Exemple de problema amb l'AraWord

El podeu descarregar (307 Mb), http://sourceforge.net/projects/arasuite/

Trobareu tota la informació en aquest Manual de l'AraWord.