3. Lèxic i morfosintaxi

El lèxic forma part del contingut del llenguatge, és allò sobre el que es parla. La morfosintaxi és la part de la gramàtica que estudia les regles de l'estructura interna dels mots alhora amb les regles combinatòries dels sintagmes en frases. Algun alumnat amb dificultats auditives ha de treballar específicament el contingut del llenguatge.

En aquest mòdul veurem diferents recursos per tal d'adquirir vocabulari dins d'un context, categoritzar i generalitzar vocabulari, elaborar materials adaptats a les característiques del vostre alumnat, buscar imatges, dibuixos, per quan no se sap el significat d'una paraula, per fer un projecte, … treballar la generació de frases, la comprensió del missatge auditiu, la memòria auditiva de frases, etc.

Continguts

  • Lèxic: Material divers. Diccionaris. Cercadors.
  • Morfosintaxi
  • El món et parla
  • Quídam, Estructuració de llenguatge
  • Galí
  • FACIL: Aplicació, Bases de dades, Materials generats…

Pràctiques